Nyt fra skadestedet Nordic Waste

Orientering om skadestedet Nordic Waste tirsdag 6. februar.

Der er faldet, og falder stadig, en del vand over Nordic Waste. Pumperne ved skadestedet på Nordic Waste kører derfor på fuld kraft for at pumpe det rene å-vand fra Alling Å videre i rør fra sydsiden af skadestedet. Lige nu pumpes der 3800 liter vand i sekundet.

Der har været et nedbrud på en enkelt pumpe, som er under reparation, men kapaciteten i de andre pumper er så stor, at det kan håndteres. Der blev sidst på formiddagen mandag den 6. februar lukket for vandløbet opstrøms skadestedet i Favrskov Kommune. Dermed kan det undgås, at der kommer mere å-vand frem end pumperne kan håndtere.

Forurenet overfladevand

Forurenet overfladevand kommer der også rigtig meget af på grund af regnen, og samtidig er der fortsat udsigt til regn. Mandskabet på skadestedet er meget obs på situationen, og man begynder at gøre klar til endnu et ”bufferbassin”, som ligger i forlængelse af de eksisterende bassiner.

Mandag den 6. februar startede et forsøg med et lokalt renseanlæg, og det bassin, som det behandlede vand skal løbe i efter at have været gennem renseanlægget, er ved at blive tømt. På grund af regnen er der sat en pumpe ind for at bidrage til hurtigere at få tømt bassinet og gøre klar til det behandlede vand.

Der køres fortsat overfladevand væk med slamsuger.

Skadestedsledelsen er også begyndt at se på en løsning for at få dækket microfiller til for at undgå, at overfladevand/regn kommer i kontakt med filleren, og dermed gør vandet mere forurenet. Det vil være en lettelse i rensningen af vandet, hvis det kan lade sig gøre at dække det til. Der er endnu ikke fundet en løsning, men der ses på forskellige muligheder for overdækning.

Seneste nyheder om Nordic Waste

Nyheder