Nyt tiltag sætter faglig refleksion på dagsordenen

Med forløbet SKILLS sætter Vorup Plejehjem ekstra fokus på faglig refleksion og kompetencer blandt medarbejdere.

Det er vigtigt at blive ved med at have fokus på fagligheden, og hvorfor man gør, som man gør. Derfor har centerterapeut og centersygeplejerske på Vorup Plejehjem lavet et forløb for alle fastansatte medarbejdere, hvor faglige refleksioner og kompetencer er i spil. Medarbejderne skal blandt andet igennem tre stationer, hvor der bliver øvet forskellige faglige opgaver. Opgaverne bidrager blandt andet til, at medarbejderne kan lære af og blive klogere på hinandens viden, hvilket også er med til at højne den faglige stolthed.

”Vi ved, hvor vigtigt, det er, at vi alle bliver udfordret på, hvorfor vi gør, som vi gør, så vi kan fortsætte med at give beboerne den bedste pleje. Med SKILLS sætter vi forskellige medarbejdergrupper sammen og giver dem faglige øvelser, så vi sammen kan hjælpe og udfordre hinanden, så vi løbende bliver dygtigere og får et fælles fagligt ståsted,” siger Marianne Bech Sandal, centerterapeut på Vorup Plejehjem og fortsætter:

”Når vi samles på tværs af faggrupper, får vi sat i gang i mange spændende snakke, og det giver også en intern gejst.”

Fokus på forskellige kompetencer

Over tre gange bliver omkring tolv social- og sundhedshjælpere og -assistenter sat sammen for at arbejde med opgaver, der går på tværs af deres fag.

”Det er et godt tiltag, hvor vi får samarbejdet med kollegaer fra forskellige vagtlag, og de forskellige opgaver sætter gang i faglige diskussioner, der kan få en til at se på sit arbejde på en anden måde,” siger Diomedes Daganato, social- og sundhedshjælper på Vorup Plejehjem.

Der arbejdets med en case, der skal sætte gang i forskellige faglige diskussioner og forskellige praktiske opgaver som af- og påklædning af værnemidler, subkutan anlæggelse af kanyle og arbejdet med lejringer, så man sikrer, at beboeren ligger bedst muligt i sengen.

”De forskellige opgaver sætter mange tanker i gang. Vi får blandt andet øjnene op for, hvordan vi endnu bedre kan bruge hinandens viden og kompetencer og dermed får et bedre samarbejde. Det er også gavnligt at få andres faglige syn på forskellige cases, da de måske ser noget andet end mig,” siger Jeanett Blaabjerg Brixsen, social- og sundhedsassistent på Vorup Plejehjem og fortsætter:

”Det gør, at når jeg næste gang står i en lignende arbejdssituation, kan jeg trække på en større viden og løfte opgaven på bedste vis.”

Alle fastansatte medarbejdere har været gennem det første forløb. Tanken er, at det skal holdes en gang om året, og at der hvert år skal være et nyt overordnet tema, mens det grundlæggende fokus er faglig refleksion og kompetencer.