Personale- og sceneskift er vigtige

Når dagens opgaver skal løses på et ældrecenter, kræver det en høj grad af samarbejde mellem forskellige fagligheder. Og nogle gange er skifte af omgivelser og personale afgørende.

Hverdagen på et ældrecenter er meget forskelligartet. Som medarbejder er det derfor vigtigt, at man kan tilgå sine opgaver på mange forskellige måder og er klar til at tage mange kasketter på. Hvad der virkede i går, er ikke altid den bedste løsning i dag. Derfor arbejder flere med personale- og sceneskift, når dagens opgaver skal løses. Det gør sig for eksempel gældende på Center Møllebo.

”I vores arbejde har vi meget fokus på at anerkende hinandens forskellige personligheder og fagligheder og bruger det aktivt til at løse dagens opgaver. Skal vi for eksempel hjælpe en beboer, der er meget lav i arousal, kan det være, at det er en medarbejder med en meget sprudlende personlighed, der skal hjælpe vedkommende,” siger Elisabeth Dandanell Øe, centersygeplejerske på Center Møllebo.

Ok ikke at lykkes

På Center Møllebo bruger medarbejderne meget hinanden til at vurdere, hvem der skal hjælpe den enkelte borger og træder hurtigt til, hvis en situation kræver, at omgivelserne ændres. Det kan være, hvis en borger agerer uhensigtsmæssigt i en fællesspisningssituation. For at undgå en konflikt kan det være hensigtsmæssigt at tage beboeren med ned til sig selv i stedet.

”Vi bruger rigtig meget hinanden og deler erfaringer om, hvad der virkede i de enkelte situationer. Det betyder også, at det er okay, hvis man en dag for eksempel ikke lykkes med at hjælpe en bestemt borger i tøjet. Så træder en af kollegaerne til,” siger Catrine Munk Kristensen, social- og sundhedsassistent på Center Møllebo og fortæller, at flere beboere for eksempel kun vil have hjælp af bestemt personale:

”Når vi så alligevel får lov til at hjælpe en beboer, som vi tidligere ikke er lykkedes med at hjælpe, så vokser man lige 10 meter. Det er virkelig stort og kan kun lade sig gøre, fordi vi hjælper og støtter hinanden på tværs af faggrupper.”

Kendskab til beboerne

For at spille hinanden gode er det vigtigt, at medarbejderne deler viden om og erfaringer med de enkelte beboere. Har beboeren for eksempel nogle trigger ord, som man skal undgå, eller er det vigtigt for beboeren, at gardinerne slås fra, når der siges godmorgen. Og så er det også vigtigt at afprøve nye tilgange.

”Vi er ikke bange for at prøve noget nyt for at hjælpe den enkelte på bedste vis. Vi ser på, hvad der er vigtigt for den enkelte beboer. Det kan være at sidde sammen med en medarbejder og drikke en kop kaffe, inden dagen går i gang. Så sørger vi for, at det kan lade sig gøre,” siger Catrine Munk Kristensen.