Sus kunne ikke slippe jobbet på ældrecenter

Sus Anne Melin Knudsen har i en årrække arbejdet på Fårup Ældrecenter. Efter hun gik på pension, havde hun svært ved at lægge jobbet på hylden. Derfor er hun nu frivillig.

”Efter jeg gik på pension, ville jeg stadig gerne være en del af centret. Og derfor er jeg nu frivillig og kommer en til to gange om ugen, hvor jeg står for forskellige aktiviteter, for eksempel stolegymnastik,” siger Sus Anne Melin Knudsen, frivillig og formand for Husets Venner, der laver aktiviteter på Fårup Ældrecenter.

Sus Anne Melin Knudsen har haft en tæt tilknytning til ældrecentret i mere end et årti. Som 20-årig startede hun nemlig som kokkepige i centrets køkken, hvor hun arbejdede i nogle år, inden hun uddannede sig til social- og sundhedsassistent. Efter endt uddannelse arbejdede hun et par år i Asferg, inden hun kom tilbage til Fårup Ældrecenter og arbejdede i knap otte år, før hun fik på pension.

”Det giver varme i maven, at jeg fortsat kan komme her og gøre en forskel. Jeg kan mærke, at jeg er med til at gøre beboerne glade og gøre en forskel i deres hverdag, også selvom det f.eks. bare er at gå en tur sammen.”

Stadig brug for mig

Jobbet som frivillig betyder også meget for Sus Anne Melin Knudsen.

”Det betyder meget for mig, at jeg kan være frivillig. Det er dejligt at mærke, at der stadig er brug for en, selvom man er oppe i 70’erne, og så kan jeg jo bare melde til og fra, hvor meget jeg er der,” siger Sus Anne Melin Knudsen og fortsætter:

”Min familie har jo deres liv, og arbejdet med mennesker har altid været en del af mit liv, så det er skønt at kunne holde fast i det, selvom jeg er gået på pension.”

Aktivt hus

Fårup Ældrecenter er et aktivt hus takket være mange frivillige, der er med til at give beboerne nogle anderledes oplevelser i hverdagen. Det gælder alt fra de populære suppeaftener og banko til keramik og diverse årstidsfester. Derudover har centret et tæt samarbejde med lokalområdet, for eksempel skolen. Og den tætte tilknytning til lokalområdet er Sus Anne Melin Knudsen heller ikke i tvivl om har stor betydning for centret.

”Når vi er så mange frivillig, kan vi lave mange forskellige aktiviteter for beboerne – og også aktiviteter, hvor alle er velkommen til at deltage. Det betyder, at beboerne stadig er en del af lokalområdet og får en snak med de lokale om, hvad der foregår i byen,” siger Sus Anne Melin Knudsen.

Kunne du tænke dig et job som frivillig på et center, er du altid velkommen til at kontakte lederen på dit lokale ældrecenter eller en af frivilligkoordinatorerne for at høre mere om dine muligheder. Har du arbejdet inden for sundhed og omsorg inden for de seneste par år, har du også mulighed for at blive tilkaldevikar. Her er det lederen i dit lokalområde, du skal kontakte.