Omsorg

Omsorgsområdet står for hjemmepleje, ældrecentre, sygepleje, ernæring samt træning og aktivitet.

Omsorgschef
Lene Jensen
Telefon: 8915 1200
E-mail: lene.jensen@randers.dk

Omsorgsområdet omfatter:

Omsorgsområdet er organiseret i tre geografiske områder: Område SYD, VEST og NORD.

Det samlede tilbud på omsorgsområdet er primært rettet til kommunens ældre, men også en del yngre gør brug af det.