Naturpark Randers Fjord

Turlængde: 1-85 km

  • Postnummer 8900 Randers C, 8970 Havndal, 8930 Randers NØ, 8960 Randers SØ og 8983 Gjerlev J
  • Kategori Fjord, å eller sø
  • Terræn Fladt

Naturpark Randers Fjord er blandt Danmarks største naturparker. Hent inspiration her til at tage ud at opleve naturparken.

Siden vikingetiden har fjorden været en vigtig adgangsvej til købstaden Randers og helt afgørende for, at man for mere end 1000 år siden placerede en by på stedet.

Naturparken er på knap 300 kvadratkilometer. Mere end halvdelen er internationalt beskyttede naturområder i EU, såkaldte Natura 2000 områder.

Landets største østvendte vadehav ved Udbyhøj er en del af Naturpark Randers Fjord. Langs det meste af Randers Fjord og ved kysten ses strandenge, der ligesom vadehavet nordvest for fjordens udmunding er opstået pga. de beskyttede kyster. Strandengene har gennem århundreder været brugt til græsning, høslæt og rørskær. Det har holdt plantevæksten lav og lysåben.

Et af landets vigtigste rasteområder for lysbuget knortegås er netop strandengene omkring fjordens udmunding i Kattegat. Andre gæs og vadefugle træffes også i stort tal forår og efterår.

Naturbenyttelse og -beskyttelse går hånd i hånd i Naturpark Randers Fjord. Der er f.eks. de seneste år gjort en stor indsats for at skabe nye levesteder og forbedrede spredningskorridorer for bevarelse af bestanden af den udrydningstruede strandtudse med etablering af nye vandhuller og udsætning af strandtudseæg.

Shelters og bålpladser gør det muligt at nyde naturen døgnet rundt. Du kan finde dem på Naturpark Randers Fjords hjemmeside.

Et mekka for lystfiskere. Omkring 30.000 liter vand strømmer gennem Randers Fjord hvert sekund og skaber et dynamisk vandmiljø, der giver optimale betingelser for en lang række fiskearter.

Jagt på fjordens fugle har også været dyrket siden tidernes morgen. Flere steder i området er fundet spor efter istidsjægerne, som indvandrede for mere end 14.000 år siden.

Afmærkede ruter ligger som perler på snor i landskabet. Sporet ved Hulen mellem Lindbjerg og Linde er bare en af et dusin muligheder. Læs mere om sporet ved Hulen.

Sejlads med kano er også en mulighed. Kom helt tæt på rørskoven i Randers Fjord, Grund Fjord og Alling Å.

Små jolle- og lystbådehavne er der ikke mindre end 11 af mellem Randers og Udbyhøj.

To færgeruter krydser fjorden; en midtvejs ved Voer-Mellerup og en yderst ved Udbyhøj giver cyklister og vandrere mulighed for at krydse mellem de to fjordkyster. Voer-Mellerup er en af Danmarks ældste eksisterende færgefarter. Færgeriets historie kan føres tilbage til 1610. Den nuværende færge, Ragna, som er fra 1963, er Danmarks mindste færge.

Blå Flag vajer over to strande i naturparken: et på kysten ved Store Sjørup og et i fjordudmundingen ved siden af lystbådehavnen Udbyhøj Nord.

Biodiversiteten er stor i skovene ved Stenalt, Sødringholm og Støvringgård.

Høst af tagrør på de brede engarealer har gennem tiden udgjort en særlig resurse.

Herregårdslandskabet præger naturparken. Landskabets udformning og kulturhistorie har i århundreder været betinget af herregårdenes drift.

Kulturmiljøet omkring De nedre Byer, Tjærby, Vestrup, Albæk og Østrup er helt specielt. Her møder man firelængede gårde i et antal og en størrelse, man sjældent ser i Danmark.

Læs mere på Naturpark Randers Fjords hjemmeside.