Fjorden rundt på cykel

Turlængde: 48,5-85 km

8930 Randers NØ8960 Randers SØ8970 HavndalFladtFjord, å eller sø

Startkoordinater i Google Maps: 56.454999, 10.039204

Med 12 temacykelruter i og omkring Randers er det nemt at planlægge en cykeltur ud i oplandet. Ruterne er ikke skiltede, men man kan finde et detaljeret kort på Visit Aarhus’ hjemmeside, hvor der også er tip til, hvad man kan opleve undervejs.

En af de tolv cykelruter er ”Fjorden Rundt”, der har en længde på 85 km - eller 48,5 km hvis man vælger at korte den af ved Mellerup-Voer færgen i stedet for at cykle omkring Udbyhøj.

Randers Fjord er omkring 30 km lang fra Randersbro til udløbet i Kattegat. Det første lange stykke fra Randers har fjorden karakter af en lille flod, og det er først fra Uggelhuse, at man for alvor kan tale om en fjord.

Denne tur fører hele vejen rundt om fjorden, først på den nordvestlige side og derefter på øst- og sydsiden, efter at man har krydset fjorden ved udløbet i Udbyhøj om bord på kabelfærgen.

Der er dog også mulighed for at korte turen af, idet man omtrent halvvejs kan komme over fjorden med den lille færge mellem Mellerup og Voer. Fjordens bredder er præget af rørskove af siv, og nogle steder langs fjorden høster man sivene og bruger dem til blandt andet stråtag og sivsko.

Hele vejen rundt befinder du dig i Naturpark Randers Fjord.

Læs mere om naturparken.

De nedre byer

De tre landsbyer Tjærby, Vestrup og Albæk kaldes ”de nedre byer”, fordi de ligger mellem morænebakkerne og de lave engdrag ned mod fjorden. De store firelængede gårde ligger som perler på en snor inde i byerne. Gårdene er blandt andet kendetegnet ved brøndene, der befinder sig midt på gårdspladsen.

Støvringgård Kloster

Hovedbygningen stammer fra første halvdel af 1600-tallet, men den blev ombygget i årene 1740-50. Det hang sammen med, at ejeren, baronesse Christine Fuiren, indrettede Støvringgård til et adeligt jomfrukloster forbeholdt døtre fra samfundets øverste lag. Her var plads til 12 - naturligvis ugifte - adelige jomfruer. Først i 1978 ændredes fundatsen, og herregården rummer nu i stedet moderne lejligheder.

Jomfruerne blev begravet på en kirkegård i skovkanten. Der er adgang til parken og kirkegården.

Læs mere om Støvringgård.

Mellerup

Landsbyen Mellerup er præget af den grundtvigianske vækkelse, andelsbevægelsen og folkehøjskolebevægelsen fra slutningen af 1800-tallet. Det begyndte med Mellerup Folkehøjskole i 1882, og i 1891 dannede en kreds af byens borgere en valgmenighed. Menighedens første præst var forfatteren Jakob Knudsen, der skrev den kendte salme ”Se nu stiger solen af havets skød”.

Færgefarten over Randers Fjord fra Mellerup til Voer kan skrive sin historie tilbage til 1610. Færgen er Danmarks mindste, og ”sørejsen”, der er på hele 470 meter, varer knap 4 minutter.

Øster Tørslev Kær

Fra fugletårnet i Øster Tørslev Kær er der en flot udsigt over Skalmstrup Vig, Randers Fjord og de inddigede marker.

Læs mere om Øster Tørslev Kær.

Udbyhøj

Mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd krydser man Randers Fjord om bord på Danmarks eneste trækkabelfærge. Den trækkes tværs over fjordens munding ved hjælp af stålkabler. Turen tager kun omkring fire minutter, så der er kun kort tid til at nyde den storslåede udsigt mod Kattegat og de vidtstrakte strandenge.

Under Englandskrigene i 1801-14 blev der anlagt et større antal forsvarsskanser langs de danske kyster. En af dem var skansen ved Udbyhøj, hvorfra man kunne overvåge og om nødvendigt forsvare indsejlingen til Randers.

Skanseanlægget var et af de største i Østjylland og omfattede den nu fredede skanse på østsiden af fjorden samt en skanse på den anden side af fjordmundingen, som nu er forsvundet. De to anlæg ved Udbyhøj var bestykket med i alt 10 kanoner.

Stenalt

Hovedbygningen på Stenalt er fra 1799 og er tydeligvis inspirereret af bygherren Preben Brahe Schacks ophold i Italien. Der er ingen adgang til godset, men i gårdbutikken kan man købe ost og kød fra godsets gedeavl.

Allingåbro

Allingåbro er - som navnet antyder - opstået ved en bro over Alling å, hvor der blev etableret jernbanestation, da banen fra Randers via Ryomgård til Grenaa åbnede i 1876. Banen blev nedlagt i 1971, men stationen er her stadig.

Den hyggelige atmosfære fra jernbanetiden er intakt, for her har ”Djursland for fuld Damp” hjemme, og her kan man leje en skinnecykel og køre en tur på den 17 kilometer lange nedlagte jernbanestrækning. Man kan også leje en kano og sejle en tur på Alling å, eller man kan køre en tur i en fin veteranbus fra 1950’erne. I det gule pakhus har Veteranbilmuseet til huse, og endelig kan man prøve at overnatte i en gammel jernbanesovevogn.

Uggelhuse

I Uggelhuse er man så tæt på Randers Fjord, som man kan komme, og her findes både den gamle landingsplads og en nyere lystbådehavn. Landingspladsen var før i tiden byens livsnerve, for det var her, man landede fiskene, tagrørene og sivene. Fra 1860’erne blev produktionen af sivsko en vigtig ekstra indtægtskilde for de fattige fiskere. I næsten hvert eneste hus i landsbyen blev der lavet sivsko. Traditionen holdes stadig i hævd i Uggelhuse, og der er også i vore dage stor efterspørgsel efter de originale sivsko.

Mellem Uggelhuse og Assentoft finder du Randers Fjord Feriecenter og Café Kærbo, der er oplagt til en pause.

Essenbæk Kirketomt

Helt frem til 1865 lå Essenbæk Kirke på kanten af skrænterne ned til Randers Fjord, hvor vi i dag finder Assentofts villakvarter. Kirken blev bygget i 1100-tallet, men var til sidst så forfalden at den måtte nedrives. Den nye kirke blev placeret ved hovedgaden i Assentoft.

Læs om Essenbæk Kirketomt.

Gå ikke glip af ...

På turen rundt om Randers Fjord er der rig mulighed for små afstikkere. I Råby finder du et af Europas største gadekær. Udsigten til kæret og de omkringliggende gårde gør stedet oplagt til en pause.

Ved det lille sommerhusområde Skallehusene ved Sødring kan du nyde den flotte udsigt over Randers Fjords udmunding i Kattegat - og på de gode dage se sæler på polderne.

Se VisitAarhus' forslag til cykelruter.

Billeder fra området

  • Ragna og færgestedet i Mellerup
    Ragna og færgestedet i Mellerup
  • Fisker i Uggelhuse
    Fisker i Uggelhuse
1 / 10

Kort over ruten

Gode råd til din tur ud i naturen