På cykel rundt om Gudenå

Turlængde: 33 km

8900 Randers C8920 Randers NV8870 Langå8990 FårupKuperetFjord, å eller søFortidsmindeSkov

Startkoordinater i Google Maps: 56.455042, 10.039105 eller 56.458464, 10.020881

Randers byder på helt unikke naturoplevelser lige ved gadedøren. Gudenåen, Randers Fjord, å og fjordlandskaber omgiver Randers fra Ålum i vest til Kattegat i øst og Mariager Fjord i nord til Langå i syd. En cykeltur ud i det blå - og det grønne - er en god og afslappende måde at være sammen på eller bare være sig selv.

Med en længde på 158 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb. På det sidste stykke inden udløbet i Randers Fjord, hvor Gudenå nærmest har karakter af en lille flod, løber den gennem en meget bred ådal med et spændende og oplevelsesrigt landskab.

Har du 33 kilometer i benene, så passer det lige med en tur rundt om Gudenå - en tur der forløber på begge sider af Gudenå fra Randers til Langå og retur.

Læs mere om den bynære natur ved Gudenå.

Pramdragerstien

Før i tiden var Gudenåen en vigtig transportvej til og fra det indre Jylland, og der var en livlig trafik med pramme på åen. Pramfarten havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor prammene blev trukket af heste eller mænd, der gik inde på bredden på den såkaldte Pramdragersti.

Cykelstien, der starter ved Randers Regnskov, slår følge med pramdragerne på en del af strækningen fra Randers til Langå.

Fladbro og Randers Dyrehave

Ved Fladbro løber Nørreå ud i Gudenåen. Her har der i århundreder været både bro og kro. På sin store Jyllandsrejse i 1859 fik H. C. Andersen smørrebrød og portvin på Fladbro Kro. Efter besøget kørte han i hestevogn til Hjermind Præstegård, og det var efter sigende på denne køretur, han skrev ”Jylland mellem tvende have”. I Fladbro Skov ligger Randers Dyrehave med en fin bestand af dådyr.

Læs mere om Fladbro Skov og Randers Dyrehave.

Stationsbyen Langå

Langå er opstået som stationsby i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen fra Aarhus til Randers i 1862 og sidebanen fra Langå til Viborg i 1863. Jernbanebroerne ved Langå blev sprængt i luften af den danske modstandsbevægelse den 17. november 1943. Aktionen var den vigtigste jernbanesabotage under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og standsede al toggang på den nord-sydgående jyske hovedbane i 12 dage.

Læs mere om naturen omkring Langå.

Amtsmandens bro

Amtmand Hoppes Bro ved Langå er Danmarks ældste vejbro af jernbeton. Broen blev færdig i 1905. Broen, der førte landevejen over Gudenåen, er opkaldt efter Amtmand Johan Hoppe, der var formand for amtsrådet og ansvarlig for broprojektet. Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen stod for projekteringen og udførelsen. Broen har et for tiden ret avanceret design. Broen har tre fag og mellempillerne er udformet som en gitterkonstruktion med skrå søjler, der bærer buerne.

Af hensyn til pramfarten på Gudenåen fik broen en højde af 4,95 meter over åens vandniveau. Broen anvendes i dag kun af cyklister og fodgængere.

Oplev også Langå Egeskov - ikke langt fra broen.

Læs mere om Langå Egeskov.

Væth og Frisenvold

Landsbyen Væth, der ligger i det vidtstrakte landskab oven for Gudenådalen, ser stort set ud, som den har gjort i 200 år. Landsbyen er uspoleret med sine små snørklede grusveje og de intakte gårde.

Godset Frisenvold mellem Væth og Tebbestrup kendes helt tilbage fra 1310. Den nuværende hovedbygning er fra begyndelsen af 1800-tallet. I århundreder havde godset fangstretten på laks i Gudenåen, og Frisenvold Laksegård var den største af alle laksegårdene langs Gudenåen. Det er således ikke nogen tilfældighed, at vejen fra Væth til Frisenvold hedder Laksevej. Det fine laksefiskeri i Gudenåen tiltrækker i dag lystfiskere fra det meste af verden. Godset er ikke åbent for offentligheden.

Læs om Væth Enge.

Stil cyklen og gå en vandretur i Vorup Enge

På vej retur til Randers går cykelruten forbi det bynære naturområde Vorup Enge. Her findes flere fugletårne, hvorfra man kan iagttage det rige fugleliv. I engene græsser det irske Gallowaykvæg.

Læs mere om Vorup Enge.

Billeder fra området

  • Kanoer ved Stevnstrup
    Kanoer ved Stevnstrup
1 / 7

Kort over ruten

Gode råd til din tur ud i naturen