Økonomi

En økonomimodel i balance over flere årtier: Udviklingen af Byen til Vandet skal ske efter en realiserbar økonomimodel.

Økonomimodellen for Byen til Vandet er delt til to:

  • én model for byudviklingsprojektet
  • og én model for realisering af Klimabroen

Randers Kommune og Randers Havn planlægger sammen at udvikle og sælge de nuværende havnearealer til boliger, erhverv og detailhandel

Målet er at bane vejen for den planlagte flytning af havnen til en ny østlig placering – og samtidig gribe muligheden for at bruge de nuværende havnearealer til byudvikling.

Der er tale om et langsigtet projekt, som måske først er færdiggjort i 2040-50.

Forventningen er, at indtægterne fra salg af jord (”byggeretter”) kan dække de udgifter, som kommunen og havnen har til udvikling af området (oprensning og rydning af arealer, byggemodning, klimatilpasning, støjafskærmning, etablering af veje, pladser og belysning m.v.).

Klimabroen, som er en forudsætning for at få den fulde effekt af projektet (byudvikling, klimatilpasning af midtbyen og etablering af en fremtidssikret trafikløsning i Randers), kræver særskilt finansiering – f.eks. kommunal opsparing, tilskud fra staten eller eksterne fonde eller lignende.

Det er en mulighed, at kommunen og havnen i forskellige etaper af Byen til Vandet går i partnerskab med private firmaer, som ønsker at medvirke til at udvikle og videresælge arealerne.

Indtægter og udgifter - Byen til Vandet