Baggrund for forslagene

Randers Kommune udskrev i samarbejde med Realdania en konkurrence for at få tre forslag til en udviklingsplan for Byen til Vandet.

De tre forslag til udviklingsplaner var bud på, hvordan Byen til Vandet kunne realiseres. Forslagene bestod af 4 hovedelementer:

  1. En fysisk plan for byudviklingen samt en mere detaljeret plan for de første to etaper.
  2. Konkretisering af visionen i overordnede strategiske planer og tiltag, som ikke nødvendigvis alle kan vises i den fysiske plan.
  3. En robust etapeplan, der over en udviklingsperiode på ca. 25 år også er fleksibel i forhold til ændrede konjunkturer og ny viden.
  4. En realiserbar økonomimodel i balance over projektperioden.

Baggrunden for forslagene var en såkaldt parallelkonkurrence udskrevet af Randers Kommune i samarbejde med Realdania. I dette tilfælde betød det, at de tre teams, TEAM Effekt, TEAM C.F. Møller og TEAM Vandkunsten, var i konkurrence med hinanden om at løse den samme opgave.

Randers Kommune og Realdania stillede en række vilkår og krav til forslagenes indhold. Disse vilkår og krav blev stillet blandt andet ud fra input fra borgere, forundersøgelser og beslutninger i byrådet.