Børn og familie

Dagtilbud og pasning

I Randers Kommune arbejder vi målrettet med kvaliteten i vores dagtilbud. Det afspejler sig ved, at der er stor forældertilfredshed i kommunens dagtilbud. Ved den seneste måling i 2019 lå Randers Kommune samlet set over det nationale landsgennemsnit for forældertilfredsheden. 

I alle vores dagtilbud er natur og udeliv et vigtigt omdrejningspunkt for børnenes hverdag og udvikling. I foråret 2019 modtog samtlige dagtilbud i Randers Kommune Friluftsrådets Grønne Spirer Flag. Dermed er Randers den kommune, der har fået uddelt flest grønne flag på én gang. De Grønne Spirer er Friluftsrådets mærkningsordning for dagtilbud, og flaget er et bevis på, at vores dagtilbud har fokus på at inspirere til en sjov, sund og grøn hverdag for de 0-6 årige. 

Randers Kommunes dagtilbud omfatter flere forskellige tilbud. Vi har både kommunale og selvejende børnehaver, vuggestuer og kombinerede institutioner, og vi har børnebyer og den kommunale dagpleje.

Du kan se en oversigt over Randers Kommunes daginstitutioner og se deres placering i kommunen på et kort her. Det fremgår af kortet, om der er tale om en vuggestue, børnehave eller kombineret institution, dvs. en institution med både vuggestue og børnehave.

I Randers Kommune har vi to børnebyer: Havndal Skole og Børneby og Fårup Skole og Børneby. De to børnebyer fremgår også af kortet og er angivet som børnehaver. Børnebyerne er lokale institutioner, hvor den børnehave og skole ligger på samme matrikel. 

Hvis du vil have dit barn i dagpleje, kan du se alle dagplejerne i kommunen på et kort her.

Er du interesseret i andre muligheder for pasning, f.eks. et privat pasningstilbud, kan du læse mere om dine muligheder her.

Husk at skrive dit barn op – inden du flytter

Overvejer I at flytte til Randers Kommune? Vær opmærksom på at man kan skrive sine børn op i flere kommuner på én gang. Skriv dine børn op så tidligt som muligt, da tidspunktet for barnets opskrivning har betydning for jeres placering på ventelisten. Skriv dine børn op her.

 

Sundhedspleje til små og større børn

Sundhedsplejen i Randers sætter en ære i at støtte børn og forældre til god trivsel og sundhed. Vi tilbyder sundhedspleje til alle børn fra 0 - 8 mdr. og derefter igen i skolealderen. Ved tilflytning til Randers tildeles børn i disse aldersgrupper automatisk en af kommunens 33 sundhedsplejersker. I den mellemliggende periode, dvs. fra ca. 8 mdr. og frem til skolealderen, tilbydes sundhedspleje efter behov. Her kan I kontakte Sundhedsplejen på tlf. 23 81 57 33 med spørgsmål eller for at lave en aftale om besøg.

Mødre- og fædregrupper til forældre på barsel er en del af tilbuddet til småbørnsfamilier i Randers. Flytter I til Randers midt i barslen, kan I blive koblet op på en eksisterende gruppe. Kontakt Sundhedsplejens klinik på tlf. 23 81 57 33.

Læs mere om Sundhedsplejens tilbud her: https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedspleje/

Skoler

Randers Kommune har 19 gode folkeskoler at vælge imellem. Du kan se en oversigt over folkeskoler og deres placering i kommunen på et kort her.

Folkeskolerne i Randers Kommune står på værdierne mangfoldighed, faglighed, mod og tolerance. Her bliver der lagt stor vægt på elevdemokratiet, og derfor har folkeskolerne i Randers også et stærkt Fælleselevråd.  Randers Kommune er desuden kåret som den mest elevvenlige kommune 2019 af foreningen Danske Skoleelever. 

På folkeskolerne i Randers Kommune sættes børnenes trivsel og faglige udvikling i centrum, så de er bedst muligt rustet til deres fremtid. Randers Kommune indtager førerfeltet på landsplan, når det handler om at sende elever videre i ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse.

Vores elever skal have plads til fordybelse, nysgerrighed og nørderi. Derfor har folkeskolerne flere forskellige tilbud til elever inden for forskellige genrer. Vi har blandt andet nordens største fodboldlinje og science camp-forløbene, der både er for de små og store elever, der har lyst til at fordybe sig i naturvidenskab. Derudover har skolerne et tæt samarbejde med Randers Ungdomsskole, hvor de ældste elever kan prøve kræfter med alt fra projektstyring til musisk udfoldelse. 

Du kan finde en masse praktisk information, f.eks. om skoleindskrivning og skoleferie, her.

Hvis du overvejer en privat- eller friskole til dit barn, er der også mulighed for dette. Du kan se en oversigt over privat- og friskoler i Randers Kommune her.

Derudover byder Randers Kommune også på eliteidrætsskoler og specialskoler.

It prioriteres højt i Randers Kommunes kommunale skolevæsen. Der er således interaktive tavler på alle skoler, og flere skoler kører it-projekter på forsøgsbasis.

Fritidstilbud til børn i skolealderen

Randers Kommune har flere forskellige pasnings- og fritidstilbud til børn og unge op til 16 år.

Randers Kommunes pasningstilbud til børn i skolealderen inkluderer SFO'er, fritidshjem og juniorklubber. Her kan børnene sammen hygge sig og brænde energi af i timerne efter skoletid.

Til de unge mennesker har vi ungdomsskoler.

Derudover findes der også fritidstilbud i form af f.eks. Randers Musikskole og diverse sportsklubber.

Skoletransport 

Det skal være nemt at komme til og fra skole. Elever, der går i én af de ni folkeskoler, der ligger uden for Randers by, har derfor mulighed for at blive transporteret til og fra skole med en skolebus. Se skolebusruterne og køreplanerne her.

Midttrafiks hjemmeside kan du desuden finde køreplaner for alle busforbindelserne i Randers Kommune. Det gælder både regional- og lokalbusser, X-busser, natbusser og bybusser i Randers by.

Du kan læse mere om kollektiv trafik i Randers Kommune her.

Vi har både regional- og lokalbusser, X-busser, bybusser og skolebusser i Randers Kommune.