Sammenhæng og overgange

Sammenhæng ved overgange i børns liv har stor betydning for børns oplevelse af tryghed og forudsigelighed.

I Randers kommune har de fagprofessionelle omkring børnene på dagtilbuds- og skoleområdet i overgangene et gensidigt forpligtende ansvar for at understøtte en tryg opstart, at viden ikke går tabt og dermed skabe sammenhæng i børns liv. Dette foregår i et tæt samarbejde med forældrene.

I Randers kommune har kommunalbestyrelsen vedtaget rammer og retningslinjer for arbejdet med sammenhæng og kontinuitet i børns liv. Med afsæt i dagtilbudsloven og Randers kommunes Børn og unge politik er der udarbejdet følgende ramme:

Førskole 

Alle børn tilbydes en plads i en førskoleordning på folkeskolerne i Randers kommune fra den 1. marts til 1. august det år, de skal starte i skole.

Børnene optages i førskoleordning på den distriktsskole, hvor de skal fortsætte deres skolegang, og førskoleordningen vil oftest være i SFO'ens lokaler.

Hensigten med arbejdet i førskoleordningerne er at skabe sammenhæng, så børn og forældre får mulighed for at koble det kendte fra børnehaven sammen med det nye i skolen samtidigt med, at de får skabt nye fællesskaber og relationer til både børn og voksne gradvist frem mod skolestart.

Det er vigtigt at opretholde de kompetencer, som børnene har arbejdet med i deres tid i børnehaven. Arbejdet i førskolen hviler på det pædagogiske grundlag for dagtilbud.​ Derfor vil læringsindholdet i SFO-førskolen tage udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.  

For at kunne sikre det genkendelige fra den pædagogiske tilgang i daginstitutionen, prioriter vi, at der er personale med fra barnets børnehave. Det kan dog ikke garanteres, at der er personale med fra alle dagtilbud.

Den digitale pladsanvisning administrerer pladserne til førskoleordningerne. Derfor indskriver du dit barn via Den digitale pladsanvisning.