Sammenhæng og overgange

Sammenhæng ved overgange i børns liv har stor betydning for børns oplevelse af tryghed og forudsigelighed.

I Randers kommune har de fagprofessionelle omkring børnene på dagtilbuds- og skoleområdet i overgangene et gensidigt forpligtende ansvar for at understøtte en tryg opstart, at viden ikke går tabt og dermed skabe sammenhæng i børns liv. Dette foregår i et tæt samarbejde med forældrene.

I Randers kommune har kommunalbestyrelsen vedtaget rammer og retningslinjer for arbejdet med sammenhæng og kontinuitet i børns liv. Med afsæt i dagtilbudsloven og Randers kommunes Børn og unge politik er der udarbejdet følgende ramme: