Børne- og ungecenter

I Randers Kommune er forskellige tilbud om støtte til børn, unge og deres familier samlet i Børne- og ungecenter.

Børne- og ungecentrets målgruppe er børn i alderen 0-18 år og deres forældre, som er i en sårbar situation og har behov for at samarbejde med professionelle om at skabe de nødvendige forandringer i familien.

Børne- og ungecentrets tilbud kræver visitation fra Familie- og rådgivningscentret i Randers Kommune. Dog er sorggrupper undtaget - disse kan kontaktes direkte.

Børne- og ungecentret består blandt andet af nedenstående tilbud:

  • Familiekonsulenter
  • Psykologer
  • Familiestøttemedarbejdere
  • Familiebehandlere i Familieværkstedet
  • Gruppeforløb til både forældre og børn/unge
  • Mentorforløb