Invest in Play

Forløb for forældre som oplever konflikter og udfordringer i hverdagen med deres 2-10 årige børn.

IIP er et gruppebaseret forældretræningsforløb, som henvender sig til forældre med børn i alderen 2-10 år, som oplever at hverdagen er præget af konflikter og udfordringer omkring f.eks. kravsituationer.

Gennem konkrete redskaber støtter IIP-forløbet forældrene til et mere positivt samspil med og større forståelse for barnet. Forældrene lærer bl.a. om at:

  • bruge leg og positiv opmærksomhed til at skabe solide forældre-barn relationer og tillid
  • støtte barnets læringsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder
  • sætte omsorgsfulde grænser, der skaber forudsigelige og trygge rammer for, at børn kan trives
  • regulere stærke følelser - egne såvel som barnets

Forløbet henvender sig også til forældre med børn, som har symptomer på ADHD eller har diagnosen.

Forløbet tilbydes som gruppeforløb på 12 sessioner, hvor forældre til 6-8 børn mødes en gang om ugen. Hver session varer 2 timer. Til hvert forløb er der tilknyttet to uddannede gruppeledere.

Undervisningen er praktisk orienteret med videoklip, øvelser, drøftelser, udveksling af egne erfaringer samt hjemmeopgaver mellem sessionerne.