Stemmeinformationsmøde

Forældre, lærere, pædagoger eller andre interesserede kan deltage i et stemmeinformationsmøde hos PPR.

Næste stemmeinformationsmøde finder sted:

Mandag den 2. september 2019 kl. 17.00-18.30

STEMMEINFORMATIONSMØDET DEN 2. SEPTEMBER ER DESVÆRRE AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDNINGER. NY DATO KENDES ENDNU IKKE.

Møderne foregår i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. sal
8940 Randers SV

På mødet gives generel information om stemmen samt rådgivning og anvisning på forskellige stemmeøvelser. Forældre til børn med stemmevanskeligheder laver en skriftlig aftale med stemmeteamet om en opfølgning, som typisk vil finde sted, efter de i 3 måneder har fulgt de anvisninger, de har hørt på mødet. Hvis der stadig er problemer, kan der iværksættes undervisning. Der forudsættes en undersøgelse af stemmelæberne hos øre-, næse-, halslæge, inden undervisning kan påbegyndes.

Har barnet allerede været hos øre-, næse-, halslægen forinden, og der f.eks. er konstateret organiske ændringer på stemmelæber eller andre forhold, der taler for en hurtig talepædagogisk indsats, kan undervisning sættes i gang tidligere.

Når du sender den udfyldte tilmeldingsblanket, giver du samtidig samtykke til, at Randers Kommune må behandle de personoplysninger, du sender.

Læs hvordan Randers Kommune håndterer personoplysninger her.