Botilbud til socialt udsatte

Randers kommune kan hjælpe dig med at finde en bolig, hvis du står med et opstået behov for en bolig og ikke selv har mulighed for at skaffe en.

Du skal være opmærksom på at der er ventetid på en bolig gennem den sociale boliganvisning.

For at søge om at få anvist en bolig skal du kontakte din sagsbehandler. Det er vigtigt, at du opfylder nogle særlige kriterier for at blive optaget på listen.

Hvis din sagsbehandler vurderer, at du er i målgruppen for den sociale boliganvisning, er det vigtigt at være opmærksom på ,at du kun får ét tilbud om egnet bolig. Afviser du tilbuddet, får du ikke et nyt.

Kriterier for at få bolig gennem den sociale boliganvisning

Før der kan ansøges om en bolig gennem den sociale boliganvisning, skal følgende være afdækket:

 • Har du ansøgt om bolig via boligorganisationernes hjemmesider og/eller i privat regi?
 • Har du søgt via intern venteliste, hvis du allerede bor i en boligorganisation eller er medlem af en boligorganisation?

For at få tilbudt en bolig gennem Randers Kommune skal du:

 • have været udsat for en uforudseelig hændelse, som har gjort, at du har mistet sin bolig.
 • ikke mulighed for at skaffe en bolig på egen hånd.
 • have et socialt problem ud over boligløshed.

Nedenstående er IKKE grundlag for at komme på anvisningslisten:

 • Du ønsker at flytte hjemmefra.
 • Der er tale om almindeligt samlivsophør, hvor der ikke er hjemmeboende børn.
 • Du er ny tilflyttet fra en anden kommune eller ønsker at flytte til Randers fra en anden kommune.
 • Du bor til leje i en boligforening, men ønsker en bolig, der matcher dit behov bedre. Du skal i stedet kontakte boligforeningen for at blive skrevet op til en anden bolig.
 • Du har råd til at købe egen bolig eller har råd til at leje en bolig på det private boligmarked.
 • Hvis du har solgt din bolig.

Den boligsociale enhed

Den boligsociale enheds overordnede formål er at forebygge udsættelser og sikre, at kommunens udsættelsessager behandles efter gældende lovgivning på området.

Den boligsociale enhed fungerer som én samlet indgang til kommunen på det boligsociale område.

Hvis du oplever udfordringer i forbindelse med en konkret udsættelsessag/arbejdet med at forebygge en eventuel udsættelse eller udfordringer af mere principiel karakter, er du velkommen til at henvende dig til den boligsociale enhed.