Projektplan for bygge og anlægsprojekter på fritidsområdet

Brug projektplanen herunder, når jeres forening ønsker at opføre eller renovere byggeri og anlæg på fritidsområdet i Randers Kommune. Planen kan spare jer tid og den vil hjælpe jer til at få involveret de kommunale afdelinger og myndigheder på det bedste tidspunkt i processen.

Om projektplanen
Projektplanen herunder viser, i hvilken rækkefølge et bygge- og anlægsprojekt typisk udvikler sig.
Den fører jer igennem 5 faser:

1. Idéudvikling
2. Aftaler og godkendelse lokalt
3. Forhåndsdialog og konfliktsøgning (screening) hos Randers Kommune
4. Fundraising
5. Projektering og udførelse

Vær opmærksom på
Projektplanen er et dialogredskab mellem foreningen og Randers Kommune. Det er ikke udtryk for en juridisk gyldig aftale, ligesom der i dette dokument ikke ligger nogen myndigheds tilladelser.
Projektplanen er IKKE egnet til at sende til fonde, da fondene hver især har deres måder for opstilling af informationer og budgetter.
Felterne i projektplanen er skrivebare og kan udvides i Word udgaven. Rekvirer den på mail: fritid.kultur@randers.dk.

Hvem kan bruge projektplanen
"Projektplan af fritidsfaciliteter MED kommunalt tilskud" er tiltænkt godkendte folkeoplysende foreninger og idrætshaller,
- hvor der i projektet indgår kommunale lokaler eller kommunal jord.
- eller hvor foreningen/hallen forventer at modtage økonomisk tilskud fra kultur og fritid til dette projekt eller til den efterfølgende drift (eksempelvis lokaletilskud).

"Projektplan af fritidsfaciliteter UDEN kommunalt tilskud" er tiltænkt foreninger, idrætsfaciliteter og forsamlingshuse, der selv ejer deres facilitet, selv ejer jorden, selv er bygherre og ikke modtager eller søger tilskud til anlæg eller drift af faciliteten. 

Sådan kommer du i gang
1) Kontakt kultur og fritid på fritid.kultur@randers.dk og spørg efter "Projektplan til bygge- og anlægsopgaver". Oplys foreningens navn, dit navn og dit telefonnummer. 
Du vil herefter få tilsendt en skrivbar udgave i word og du vil blive tilbudt et møde, hvor du kan få forklaret, hvordan projektplanen udfyldes.

2) Herefter udfylder foreningen de obligatoriske felter samt foreløbige oplysninger i skemaerne Budget og Tidsplan.
Folkeoplysende foreninger og idrætsfaciliteter sender det til medarbejder i kultur og fritid:
Birgitte Strøbeck, bsp@randers.dk, tlf. 89 15 10 76.
Forsamlingshuse og borgerforeninger i landdistrikter sender det til medarbejder i landdistriktsservice:
Line Marie Sørensen, tlf. 20 57 30 90, lms@randers.dk

3) Projektgruppen vil efterfølgende blive inviteret til et møde i Kultur og fritid eller landdistriktsservice, hvor vi sammen gennemgår jeres udfyldte projektplan, afklarer kommunens eventuelle rolle i jeres projekt og giver jer bedst muligt sparring til det videre forløb.