Hydrologi-projekter

Formålet er at etablere naturlige vandstandsforhold i særligt udpegede Natura 2000-områder.

Forundersøgelse hydrologiprojekter i 2014

Randers Kommune laver i 2014 forundersøgelser til naturlige vandstandsforhold i fire rigkær i den vestlige del af Kastbjerg Ådal i kommunen.

Undersøgelserne finansieres via tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. Læs mere forundersøgelser af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder

Forundersøgelse hydrologiprojekter i 2013

Randers Kommune har søgt midler til forundersøgelse i 2013 i to områder. Et område der omfatter strandenge og som strækker sig fra Hestehaven og ud til Udbyhøj. Et andet område omfatter de hydrologi udpegede områder i natura 2000 området nr. 30 Lovns bredning m.m lokaliteterne er placeret i Bjerregravmose i området fra Læsten og optil Fårup.

Forundersøgelse hydrologiprojekt 2012

Randers kommune har i 2012 gennemført en forundersøgelse omkring genskabelse af naturlig hydrologi på strandenge ved Sødring.

Randers kommune har søgt og fået penge til en forundersøgelse af projektet jf. J. nr 32308-F12-00013 ved NaturErhverstyrelsen.

Det har været målet med forundersøgelsen at belyse de faktiske forhold i området og opstille mulige scenarier til løsning.