Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser

I Randers er der et tæt og velfungerende samarbejde mellem skoleforvaltningen og de lokale ungdomsuddannelser. En lang række aktiviteter afvikles i samarbejde mellem parterne.

Nedenstående viser i oversigtsform de aktiviteter, som folkeskolerne og ungdomsuddannelserne afvikler i fællesskab.

Uddybende spørgsmål til oversigten og de enkelte aktiviteter kan rettes til UU Randers på tlf. nr. 8915 4747

Årgang: 4.-6. klasse

Indhold: Indsigt i naturvidenskab og naturvidenskabelig metode

Ansvarlig/tovholder: Randers Ungdomsskole

Valgfrit/obligatorisk: Elevernes fritid

Besøg Videnskabsklubbens hjemmeside.

Årgang: 4.-6. klasse

Indhold: Praktiske byggeopgaver – hus i miniformat

Ansvarlig/tovholder: Skolernes Udviklingscenter og Tradium (EUD)

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Læs mere om Byg-et-hus på Tradiums hjemmeside.

Årgang: 7.-9. klasse

Indhold: Faglige udfordringer indenfor naturvidenskabelige fag gennem undervisning på ungdomsuddannelser

Ansvarlig/tovholder: Randers Ungdomsskole

Valgfrit/obligatorisk: Elevernes fritid

Besøg Science Camps side.

Årgang: 7. klasse

Indhold: Landsdækkende opfinderkonkurrence med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis

Ansvarlig/tovholder: Skolernes Udviklingscenter

Måned for afvikling: Oktober-november

Måned for tilmelding: Juni

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 8. klasse

Indhold: Løsning af opgave på baggrund af undervisning på ungdomsuddannelser

Ansvarlig/tovholder: Randers Ungdomsskole

Måned for afvikling: Oktober-november

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Læs mere om Mastermind Challenge på Tradiums hjemmeside.

Årgang: 7.-8. klasse

Indhold: Undervisningsforløb som del af obligatoriske valgfag afholdes på erhvervsskolerne.

Ansvarlig/tovholder: Skolernes Udviklingscenter, Tradium og SOSU-skolen

Måned for afvikling: Januar-juni

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Obligatorisk brobygning i 8. klasse

Indhold: Introkurser for alle elever i 5 dage. To uddannelser i 2 eller 3 dage

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: Februar-marts

Måned for tilmelding: December

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Obligatorisk brobygning i 10. klasse

Indhold: Obligatorisk 5 dage og frivillig op til 5 uger

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: Oktober (m.fl.)

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Årgang: 8. klasse

Indhold: Håndværksmesterskaber med praktiske øvelser

Ansvarlig/tovholder: Tradium (EUD)

Måned for afvikling: Oktober-November

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Læs mere om Skills-stafet på Tradiums hjemmeside.

Årgang: 8.-10. klasse

Indhold: Præsentation af lokale ungdomsuddannelser henholdsvis EUD og GYM-aften

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: November

Måned for tilmelding: November

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 8. klasse

Indhold: Gruppebaserede praktikforløb på lokale virksomheder

Ansvarlig/tovholder: UUR og Skolernes Udviklingscenter

Måned for afvikling: Fordelt over hele skoleåret

Måned for tilmelding: Juni. Årsplan udsendes.

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Læs mere på virksomhedsuger på deres egen side.

Årgang: 7.-10. klasse

Indhold: LO repræsentanter orienterer om fritidsjobs, den danske model og arbejdsmarkedsforhold.

Ansvarlig/tovholder: 3F og UUR

Måned for afvikling: December-marts

Måned for tilmelding: September

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 9. klasse

Indhold: Eleverne kan vælge forløb fra 2-10 dage.

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: Oktober

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 9. klasse

Indhold: Elever på ungdomsuddannelser fortæller egne historier om uddannelsesvalg og livet på ungdomsuddannelserne.

Ansvarlig/tovholder: UUR

Måned for afvikling: September-oktober

Måned for tilmelding: Juni. Årsplan udsendes.

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Årgang: 9. klasse

Indhold: Sproglærere i udskoling og ungdomsuddannelser udvikler undervisning og aktiviteter.

Ansvarlig/tovholder: HHX

Måned for afvikling: Afventer

Måned for tilmelding: Afventer

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: Udskoling

Indhold: Faglærere i henholdsvis udskoling og ungdomsuddannelser matches og iagttager hinandens undervisning og erfaringsudveksler.

Ansvarlig/tovholder: UUR matcher Skoleledere og uddannelsesledere.

Måned for afvikling: Oktober-januar

Måned for tilmelding: Juni - ledermatch

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler