Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser

I Randers er der et tæt og velfungerende samarbejde mellem skoleforvaltningen og de lokale ungdomsuddannelser

En lang række aktiviteter afvikles i samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser. Nedenstående viser i oversigtsform de aktiviteter, som folkeskolerne og ungdomsuddannelserne afvikler i fællesskab.

Uddybende spørgsmål til oversigten og de enkelte aktiviteter kan rettes til UU Randers på tlf. nr. 8915 4747

Årgang: 4.-6. klasse

Indhold: Indsigt i naturvidenskab og naturvidenskabelig metode

Ansvarlig/tovholder: Randers Ungdomsskole

Valgfrit/obligatorisk: Elevens fritid

Besøg Videnskabsklubbens hjemmeside.

Årgang: 7.-9. klasse

Indhold: Faglig udfordringer indenfor naturvidenskabelige fag gennem undervisning på ungdomsuddannelser

Ansvarlig/tovholder: Randers Ungdomsskole

Valgfrit/obligatorisk: Elevernes fritid

Besøg Science Camps side.

Årgang: 7.-8. klasse

Indhold: Undervisningsforløb som del af obligatoriske valgfag afholdes på erhvervsskolerne.

Ansvarlig/tovholder: Skolernes Udviklingscenter, Tradium og SOSU-skolen

Måned for afvikling: Januar-juni

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Obligatorisk brobygning i 8. klasse

Indhold: Introkurser for alle elever i fem dage. To uddannelser i to eller tre dage

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: Februar-marts

Måned for tilmelding: December

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Obligatorisk brobygning i 10. klasse

Indhold: Obligatorisk i to eller tre dage og frivilligt op til fem uger

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: November

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Årgang: 8. klasse

Indhold: Håndværksmesterskaber med praktiske øvelser

Ansvarlig/tovholder: Tradium (EUD)

Måned for afvikling: Oktober-November

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Læs mere om Skillsstafet.

Årgang: 8.-10. klasse

Indhold: Præsentation af lokale ungdomsuddannelser henholdsvis EUD og GYM-aften

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: November

Måned for tilmelding: November

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 8. klasse

Indhold: Gruppebaserede praktikforløb på lokale virksomheder

Ansvarlig/tovholder: UUR og Skolernes Udviklingscenter

Måned for afvikling: Fordelt over hele skoleåret

Måned for tilmelding: Juni. Årsplan udsendes.

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler

Læs mere på virksomhedsuger.

Årgang: 7.-10. klasse

Indhold: Repræsentanter fra FH orienterer om fritidsjobs, den danske model og arbejdsmarkedsforhold

Ansvarlig/tovholder: 3F og UU

Måned for afvikling: December-marts

Måned for tilmelding: September

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 9. klasse

Indhold: Eleverne kan vælge forløb fra to til ti dage

Ansvarlig/tovholder: UU og ungdomsuddannelserne

Måned for afvikling: Oktober

Måned for tilmelding: August

Valgfrit/obligatorisk: Valgfrit for skoler

Årgang: 9. klasse

Indhold: Elever fra forskellige ungdomsuddannelser fortæller egne historier om uddannelsesvalg og livet på ungdomsuddannelserne

Ansvarlig/tovholder: UU

Måned for afvikling: November-december

Måned for tilmelding: Juni - Årsplan udsendes

Valgfrit/obligatorisk: Obligatorisk for skoler