Hvis høreapparatet går i stykker

Hvad du skal gøre, afhænger af om du har fået dit høreapparat gennem det offentlige, eller hos en privat leverandør.

Hvis dit HA går i stykker og det er udleveret på en offentlig høreklinik eller audiologisk klinik - så kan vi måske hjælpe dig med små reparationer. Mere omstændelige reparationer som opstår inden garantien udløber, foretage af leverandøren.

Hvis du har fået dit høreapparatet gennem det offentlige, og det går i stykker, skal du enten:

  • kontakte den høreklinik, hvor du har fået udleveret høreapparatet.
  • kontakte din kommunes kommunikationscenter/høreomsorg.
  • sende høreapparatet ind til producenten, såfremt det er indenfor garantien.

Inden for garantiperioden på 4 år foretages reparationer uden beregning.

Sivantos

Phonak

Widex

Oticon

Bernafon

Tips: Det vil være en god ide at sende sit høreapparat til service og oprens ved producenten cirka 1. gang årligt.  Du vedlægger en seddel med dit navn, adresse, cpr.nr og høreapparatets serienummer, samt selve høreapparatet. Det er vigtigt at sendingen pakkes forsvarligt og frankeres korrekt.

Hvis du ejer dit høreapparat (dvs. hvis det er købt hos privat leverandør), er det underlagt købelovens almindelige bestemmelser om reklamation og garanti. Du skal derfor henvende dig hos din leverandør. Kontakt evt. din private forsikring.

Udskiftning af høreapparat

Du kan udskifte dit høreapparat hvert 4. år, hvad enten du har private eller offentlige apparater.

Udskiftning kan i særlige tilfælde ske, før de 4 år er gået, hvis:

  • der er tale om en markant forværring af hørelsen.
  • der er forekommet legemlige forandringer/slitage, som umuliggør anvendelse af høreapparatet.
  • høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lignende.