Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Dit barn har løbende kontakt med skolesundhedsplejersken gennem sin skolegang, så dit barn kan understøttes i at have et godt og sundt børneliv.

Kontakten foregår via individuelle samtaler, i grupper og aktiviteter på klassen. 

Oplever du, at dit barn mistrives kan du kontakte skolens sundhedsplejerske for råd og vejledning.

Individuelle samtaler finder sted i 0., 4. og 8. klasse.
Formålet med samtalen er at vurdere barnets/den unges sundhedstilstand og trivsel. På baggrund heraf iværksættes vejledning, støtte og henvisning efter behov, så barnets udvikling støttes. Gennem dialog og anerkendelse arbejdes der med at barnet/den unge reflekterer over egen sundhed og livsstil og herigennem kan øge sin handlekompetence.
Forældrene inviteres med til samtalen i 0. klasse. De er også velkommen til de andre samtaler.

Synsprøve foretages i 0. og 4. klasse samt ved behov og farvesynsprøve ved behov.

Høreprøve foretages i 0. og 8. klasse samt ved behov

Højde- og vægtmåling foretages i 0., 1., 4. og 8. klasse, samt ved behov

Klasseundervisning finder sted i 1., 3., 5. og 8. klasse.
Undervisningen kan foregå i grupper eller i klassen. Undervisningen planlægges i samarbejde med læreren. Afhængig af årgange kan emnerne være kroppen, kost og motion, hygiejne, venskaber, styrker, pubertet, seksualitet, alkohol, rusmidler mm.

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Glad for mig

Astmavejledning

PREP - parforholdskurser

Herudover kan vi henvise til

Julemærkehjem

Fit for kids

Henvise til andre tilbud i Randers kommune som passer til barnets/familiens behov.

Find dit barns skolesundhedsplejerske her.

Du kan kontakte sundhedsplejersken via telefon eller ved at skrive en besked på sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejen kommunikerer med forældre via det sikre system www.sundhedsvejen.dk.

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater, se resultat af screeninger og skrive beskeder til sundhedsplejersken.

Du logger på Sundhedsvejen.dk med MitID. Første gang du logger på, er det vigtigt, at du opdaterer e-mail og telefonnummer. Så får du automatisk besked, når der er nyt om dit barn.

Du skal være tilmeldt NemSMS via borger.dk for at modtage SMS'er og reminder om aftaler fra Sundhedsplejen.

Der findes både en sundhedsjournal til dit barn og en forældrejournal til dig som forælder.

Hvis dit barn er over 15 år, skal det logge ind med sit eget MitID.

På Sundhedsvejen finder du:

 • Forside: Her kan du finde generel information og nyheder fra Sundhedsplejen samt oversigt over dine børns journaler.
 • Mine børn: Her er journalnotater, registreringer og målinger på dine børn.
 • Grupper: Hvis du er i en gruppe kan du her finde en deltagerliste. Det kunne være mødregrupper, forældregrupper, overvægtsgruppe m.m.
 • Post: Her kan du skrive mail til og læse mails fra din sundhedsplejerske. Du kan få e-mailadvisering ved ny post.
 • E-spørgeskema: Her udfyldes eventuelle spørgeskemaer og samtykker elektronisk.

Oplysningerne på Sundhedsvejen.dk kan som udgangspunkt læses af begge forældre. Deler I ikke forældremyndigheden over jeres barn, og ønsker I ikke, at begge skal kunne læse oplysningerne om jeres barn på Sundhedsvejen.dk, skal I kontakte Sundhedsplejen.

Skolesundhedsplejersken giver råd og vejledning til dig og dit barn om sundhed, sygdom og trivsel i både skole, hjem og fritid. Sundhedsplejersken tilbyder også sundhedssamtale, undersøgelse og sundhedspædagogisk undervisning på udvalgte klassetrin mellem 0.-9. klasse.

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller tvivl omkring dit barns trivsel og sundhed og/eller hvis dit barns for eksempel:

 • Er et uroligt eller meget stille barn, er trist eller vred
 • Ofte er sygt, har smerter eller andet ubehag
 • Har spiseproblemer/vægtproblemer
 • Har spørgsmål om pubertet
 • Har været udsat for alvorlige eller svære ting i sit liv eller andet, der har betydning for barnets trivsel

Åben konsultation

Skolesundhedsplejersken har åben konsultation på den måde, at alle børn og forældre altid kan henvende sig. Det kan være via telefon, Sundhedsvejen.dk,  Aula eller når sundhedsplejersken er på skolen.

Der er altid mulighed for, at du og/eller dit barn kan få en samtale eller undersøgelse hos skolesundhedsplejersken. I kan frit henvende jer, hvis der er noget, I er i tvivl om, eller der opstår et behov. Hvis dit barn henvender sig til sundhedsplejersken, bliver du kontaktet og inddraget efter behov.

Du får en invitation via sundhedsvejen.dk, når du og dit barn skal til samtale/undersøgelse hos skolesundhedsplejersken.

Ønsker I ikke, at jeres barn deltager i sundhedsplejens tilbud, kan I kontakte sundhedsplejersken på skolen eller give besked via Sundhedsvejen.dk. Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretariat direkte på tlf. 8915 1215.

Sammen med jer forældre samarbejder sundhedsplejersken efter behov med eksempelvis:

 • Lærer
 • Skolens AKT vejleder
 • Pædagogisk psykologisk råd (PPR)
 • Praktiserende læger
 • Øjen- og ørelæge
 • Rådgivere.

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske med praksiserfaring fra for eksempel børne- og barselsafdelinger. Derudover har vedkommende en 1½-årig specialuddannelse til sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at iagttage og vurdere børn og unges udvikling, familiens sundhed og trivsel, samt opspore sygdom og fejludvikling.