Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid og godkender bestyrere til restaurationerne.

Bevillingsnævnet udformer i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Ansøgning

Du skal rette henvendelse til Østjyllands Politi, hvis du vil søge om en alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, godkendelse af ændringer i selskabets sammensætning, ansøgning om udvidet åbningstid mv.

Østjyllands Politi behandler herefter din ansøgning og sender en kopi af ansøgningsmaterialet med indstilling videre til Randers Kommune, Bevillingsnævnet.

Det modtagne materiale vil blive forelagt Bevillingsnævnet, der på det næste møde vil tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. Ansøgninger om bestyrergodkendelser og ændringer i selskabers sammensætninger kan behandles administrativt og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt Bevillingsnævnet. Ansøgningerne skal dog stadig fremsendes til Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi
Tilladelses- og Bevillingssektionen
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8731 1010
E-mail: OJYL-Bevilling@politi.dk

Hvis du har spørgsmål, som Østjyllands Politi ikke kan være behjælpelig med, kan du kontakte Bevillingsnævnets sekretariat:

Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers
Telefon: 8915 1707
E-mail: Bevilling@randers.dk

Byrådsmedlemmer

Iben Sønderup (A) (Formand)
Telefon: 30 48 67 63
E-mail: iben.sonderup@randers.dk

Rosa Lykke Yde (SF) (Næstformand)
Telefon: 60 13 46 86
E-mail: rosa.lykke.yde@randers.dk

Susanne Nielsen (O)
Telefon: 61 68 56 43
E-mail: susanne.nielsen1@randers.dk

Anders Buhl-Christensen (V)
Telefon: 27 53 51 00
E-mail: anders.buhl-christensen@randers.dk

Repræsentant for Østjyllands Politi

Heine Hansen , Vicepolitiinspektør

Repræsentant for 3F

Jonna Lauritsen
Telefon: 30 67 63 72
E-mail: Jonna.Lauritsen@3f.dk

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen

Sagsbehandler, Østjyllands Politi

(ej stemmeret)

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Telefon: 22 70 12 22
E-mail: hch021@politi.dk

Bevillingsnævnet holder møde i 2020 på følgende datoer:

  • 28.02.2020
  • 14.04.2020
  • 23.06.2020
  • 11.08.2020
  • 27.10.2020
  • 15.12.2020