Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid og godkender bestyrere til restaurationerne.

Bevillingsnævnet udformer i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Ansøgning

Du skal rette henvendelse til Østjyllands Politi, hvis du vil søge om en alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, godkendelse af ændringer i selskabets sammensætning, ansøgning om udvidet åbningstid mv.

Østjyllands Politi behandler herefter din ansøgning og sender en kopi af ansøgningsmaterialet med indstilling videre til Randers Kommune, Bevillingsnævnet.

Det modtagne materiale vil blive forelagt Bevillingsnævnet, der på det næste møde vil tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. Ansøgninger om bestyrergodkendelser og ændringer i selskabers sammensætninger kan behandles administrativt og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt Bevillingsnævnet. Ansøgningerne skal dog stadig fremsendes til Østjyllands Politi.

Den normale åbningstid ændres til kl. 02.00 alle ugens dage

Byrådet har den 22. juni 2020 godkendt tillæg 1 til restaurationsplan 2015. Det betyder, at alle restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, må holde åbent til kl. 02.00 alle ugens dage, uden at der skal søges om udvidet åbningstid.

De ændrede åbningstider gælder kun inden for centerringen i Randers Midtby og gælder frem til vedtagelse af restaurationsplan 2021.

Ønsker du at holde åbent til kl. 02.00?

Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at holde åbnet til kl. 02.00, bedes du kontakte Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen pr. mail ojyl-bevilling@politi.dk eller tlf. 8731 1010.

Østjyllands Politi sagsbehandler din ansøgning og tilpasser gældende alkoholbevilling med restriktioner, hvis det kræver det. Her tænkes blandt andet på restriktioner om, at unge ikke må opholde sig på restaurationen efter kl. 24.00 og lignende. Herefter oversendes politiets indstilling til administrativ behandling hos forvaltningen, der udsteder den endelige tilladelse.

Udeservering

Du skal være opmærksom på, at de nye åbningstider til kl. 02.00 kun gælder i dine lokaler. Har du fået udeserveringstilladelse, vil følgende gælde for denne:

Inden for centerringen: Udeservering kan finde sted i tidsrummet kl. 10.00-22.00. Se dog særlige vilkår for Storegade

Storegade – særlige vilkår: Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 24.00

Kontaktoplysninger

Østjyllands Politi
Tilladelses- og Bevillingssektionen
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8731 1010
E-mail: OJYL-Bevilling@politi.dk

Hvis du har spørgsmål, som Østjyllands Politi ikke kan være behjælpelig med, kan du kontakte Bevillingsnævnets sekretariat:

Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers
Telefon: 8915 1707
E-mail: Bevilling@randers.dk

Byrådsmedlemmer

Iben Sønderup (A) (Formand)
Telefon: 30 48 67 63
E-mail: iben.sonderup@randers.dk

Rosa Lykke Yde (SF) (Næstformand)
Telefon: 60 13 46 86
E-mail: rosa.lykke.yde@randers.dk

Susanne Nielsen (O)
Telefon: 61 68 56 43
E-mail: susanne.nielsen1@randers.dk

Anders Buhl-Christensen (V)
Telefon: 27 53 51 00
E-mail: anders.buhl-christensen@randers.dk

Repræsentant for Østjyllands Politi

Heine Hansen, Vicepolitiinspektør

Repræsentant for 3F

Jonna Lauritsen
Telefon: 30 67 63 72
E-mail: Jonna.Lauritsen@3f.dk

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen

Sagsbehandler, Østjyllands Politi

(ej stemmeret)

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Telefon: 22 70 12 22
E-mail: hch021@politi.dk

Bevillingsnævnet holder møde  på følgende datoer:

  • 15.12.2020 - AFLYST PGA COVID19
  • 28.01.2021
  • 15.04.2021
  • 15.06.2021
  • 17.08.2021
  • 02.11.2021
  • 14.12.2021