Sekretariat for Børn og Skole

Sekretariatet understøtter bl.a. drift og udvikling af dagtilbud, skoler og familieområdet.

Sekretariatschef
Lone Beltoft Clausen
E-mail: Lone.beltoft.clausen@randers.dk

Der er ca. 30 medarbejdere i Sekretariatet for Børn og Skole.

Sekretariatet skal sikre kvalitet og rettidighed i sager til det politiske niveau og i forhold til at understøtte driften af de mange decentrale arbejdspladser på dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Samtidig bidrager sekretariatet med analyser, rapporter og udviklingsforløb, som understøtter udviklingen af tilbud til børn, unge og familier.

Hovedopgaverne i sekretariatet er:

  • sekretariatsbetjening af de to politiske udvalg: Skole- og uddannelsesudvalget og Børne- og familieudvalget
  • rådgivning og sekretariatsbetjening af direktøren for Børn og Skole
  • håndtering og udarbejdelse af udvalgsdagsordener og beslutningsgrundlag
  • udarbejde analyser, rapporter m.v. af økonomisk, organisatorisk og faglig karakter
  • sikring af fælles og koordinerende administrative rammer i Børn og Skole
  • rådgivning af og administrativ sekretariatsbistand til fagcheferne/fagområderne
  • juridisk rådgivning inden for forvaltningens fagområder
  • økonomisk rådgivning af direktør og fagchefer
  • at støtte dagtilbud, skoler og familieområdet i at drive projekter eller processer og her tage afsæt i at bringe viden og data ind i metoder og styring af mål. 
  • pladsanvisning på dagtilbudsområdet