Fiskeri

I Gudenåen fra Randers bro til Laksegården/Frisenvold er der fri fiskeret - en gammel særlov fra 1800 tallet.

Randers Fjord og Gudenåen giver gode muligheder for lystfiskeri både ved fiskeri fra land og fra båd.

Der kan bl.a. fanges gedder, aborrer, laks, ørreder og sild.

Fiskes der fra land er der frit fiskeri, fra Randers til Laksegården/Frisenvold, på de steder hvor der er offentligt adgang til Gudenåen.

Man må ikke fiske i vådområderne, som er privat ejet. (Hornbæk Enge, Vorup Enge m.m.)

Det er de enkelte bredejere som har fiskeretten på egne jorde.

Hvis du fisker fra båd skal motorbåden registreres.

Husk når du tager på fisketur:

  • Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn, der bl.a. kan købes på posthuset.
  • Udover fisketegn skal du undersøge om du må fiske, der hvor du er. Nogle steder er det gratis at fiske, andre steder er betalingsfiskerier, og endelig er der steder, hvor det er helt forbudt at fiske.
  • Sæt dig ind i reglerne om mindstemål og fredningstider.
  • Er du i båd skal du huske at have båd nr. på, hvis du sejler i Gudenåen. Se sejlads på Gudenåen

Naturstyrelsen har en meget fyldig hjemmeside om lystfiskeri.

Være opmærksom på Vandremuslingen, som er en invasiv art og undgå spredningen ved at rengøre dit fiskegrej.

Tag hensyn til naturen og fuglelivet, der hvor du fisker, og sejl ikke ind i rørskoven.