Forventet tidsplan

Klimabroen bliver det hidtil største anlægsprojekt i Randers Kommunes historie og kommer til at strække sig over flere år.

Forberedelserne til det største anlægsprojekt i Randers Kommunes historie er i fuld gang og den tekniske forundersøgelse har skabt grundlaget for det videre arbejde.

En stor del af den kommende processen er lovbestemt. Det er fx et krav, at planlægningen kommer i offentlig høring, ligesom forskellige myndigheder skal give tilladelse. Projektet har desuden et omfang der gør, at der skal laves en miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM).

Forventningen er, at der vil gå nogle år før selve etableringen af Klimabroen kan begynde. Derefter følger nogle år med anlægsarbejde før den forventede indvielse af Klimabroen i 2030. 

Herunder kan du se hvad processen fremadrettet vil indeholde og hvordan den ventes at forløbe. 

Er du nysgerrig på, hvad der er sket tidligere i processen kan du finde det her

Status lige nu

Forberedelserne til Klimabroen er nået dertil, at der politisk skal tages stilling til igangsætning af den planlægning, der skal gøre det muligt at etablere Klimabroen. Det ventes at ske efter følgende tidsplan:

  • November-december 2024: Politisk behandling i fagudvalg (erhvervs- og planudvalget den 30. november 2023 og økonomiudvalget den 11. december 2023)
  • 18. december 2023: Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes planlægning for Klimabroen over Randers Fjord
  • Januar-februar 2024: Forventet fordebat og borgermøder (afhænger af byrådets beslutning 18/12)
  • 2024: Byrådet behandler høringssvar fra fordebatten og sætter en mere detaljeret retning for planlægningen.

Processen fra 2024-2030

Tidsplanen på længere sigt afhænger af mange faktorer, der kan påvirke forløbet i den ene eller anden retning. Overordnet set kommer processen fra 2024-2030 til at bestå af følgende:

  • Udarbejdelse af detaljeret planlægning (Kommuneplantillæg og lokalplan mv.)
  • Projektering inkl. valg af design og tekniske løsninger
  • Indhentning af tilladelser og miljøkonsekvensvurdering (VVM)
  • EU-udbud på anlægsprojektet
  • Udførelse af anlægsprojektet
  • Indvielse af Klimabroen