Processen indtil nu

Find tidligere undersøgelser og få overblik over proces og beslutninger, der er tager i perioden 2015-2023.

2023

Opdatering af Samfundsøkonomisk analyse af en østlige Randers Fjord Forbindelse og Klimabroen

Den tekniske forundersøgelse færdiggøres.

2022

Byrådet frigiver midler til gennemførelse af en teknisk forundersøgelse af Klimabroen. Se referatet fra byrådsmødet.

2021

I Randers Kommunes Infrastrukturplan 2020 prioriteres Klimabroen højest af de større, fremtidige vejprojekter.

2020

Offentlig høring og efterfølgende vedtagelse i byrådet af, at Klimabroen skal tilsluttes ny Havnevej og kobles op på Clausholmvej. Se referatet fra byrådsmødet.

Se Klimabroens og Havnevejens linjeføring.

Der gennemføres en undersøgelse af ny Havnevej og linjeføring af Klimabroens sydlige placering.

Der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse af Klimabroen og af Østforbindelsen.

Rapport: Samfundsøkonomisk analyse af Klimabroen

Kortbilag: Klimabroens årsdøgnstrafik i 2030

2019

Byrådet vedtager af tillæg nr. 17 til kommuneplan 2017 for Klimabroen.

Byrådet starter en opsparing til anlæg af Klimabroen. Se referatet fra byrådsmødet.

Der gennemføres en opdatering af Randers Kommunes trafikmodel. Teknisk notat vedr. trafikmodel

2018

Der udarbejdes en undersøgelse af finansieringsmuligheder for realisering af Klimabroen.

2017

Byrådet vedtager at scenarie 4A med Klimabroen skal danne baggrund for Byen til Vandet. Se referatet fra byrådsmødet.

2016

En undersøgelse viser konsekvenser ved hver af de tre udpegede scenarier.

Rapport: Undersøgelser af konsekvenser af nye veje og broer

Baggrundsnotat: Trafikmodelteknisk notat

2015

Byrådet udvælger tre scenarier til nærmere konkretisering. Se referatet fra byrådsmødet.

Der udarbejdes en forundersøgelse af 7 scenarier for Byen til Vandet.

Rapport: Forundersøgelse af Byen til Vandet