Om Klimabroen

Klimabroen kommer til at bestå af en bro over fjorden, en dæmning over det nordlige havnebassin og en ny vej på nord- og sydsiden af fjorden.