Indflydelse og demokrati

Før Klimabroen kan blive en realitet, får offentligheden flere muligheder for at komme med ideer og forslag til projektet.

Klimabroen er et stort anlægsprojekt, der allerede flere gange har været behandlet politisk og i offentligheden som led i det forberedende arbejde.

Nu er projektet nået dertil, at den konkrete planlægning, der vil gøre etableringen af Klimabroen mulig, er i gang.

Fordebat og borgermøder

Byrådet har på mødet den 18. december 2023 besluttet at igangsætte planlægningen for Klimabroen over Randers Fjord, og det første skridt er en fordebat. Her har alle mulighed for at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning.

Fordebatten finder sted i perioden fra den 4. januar til den 22. februar 2024. Læs mere om fordebatten og afgiv høringssvar.

Undervejs i fordebatten har der været afholdt to borgermøder og et orienteringsmøde for grundeleje. Hent materiale fra møderne.

Senere skal byrådet behandle høringssvarene fra fordebatten, og når planlægningen bliver endnu mere konkret, vil der komme nye offentlige høringer og politiske beslutninger.

Er du nysgerrig på, hvad processen er fremadrettet, kan du læse mere i den forventede tidsplan for projektet.

Tidligere høringer og beslutninger

I 2017 blev Klimabroen besluttet af byrådet i forbindelse med udviklingsprojektet "Byen til Vandet" (nu Flodbyen Randers). Siden da har broen været en del af processen med at skabe udviklingsplanen for Flodbyen Randers og har været en del af de høringer og forskellige former for borgerinddragelse, der har været undervejs. 

Læs mere om processen med udviklingen af Flodbyen Randers

Desuden har der været høring om placeringen af den nye vej til havnen og forbindelsesvej til Klimabroen.

Læs mere om processen indtil nu med Klimabroen og find bl.a. tidligere undersøgelser og politiske beslutninger.