Trafikken i Randers by

Klimabroen vil aflaste centrale vejstrækninger i Randers by, så afviklingen af trafikken samlet set bliver bedre.

Beregninger med en trafikmodel viser, at Klimabroen og den nye vej på nord- og sydsiden af fjorden vil halvere trafikken på Randers Bro. Trafikken på centrale vejstrækninger som Grenåvej, Aarhusvej og Havnegade vil også blive mindsket markant.

I stedet vil trafikken flytte til Klimabroforbindelsen. Det vil også medføre mere trafik på nogle af de tilstødende og nærliggende veje - primært på Ny Havnevej, Dronningborg Boulevard og den østlige del af Udbyhøjvej.

Læs mere om den nye vej, og hvor den skal ligge.

Den forventede trafik i 2030

Ifølge beregningerne forventes det, at Klimabroforbindelsen får en døgntrafik på omkring 25.000 biler.

Den forventede trafik på Randers Bro i 2030 uden en Klimabroforbindelse vil være ca. 51.000 biler pr. døgn, mens trafikmængden på Randers Bro vil blive reduceret til 30.000 biler pr. døgn med Klimabroen.

Trafikken på den sydlige strækning af Havnegade i 2030 vil tilsvarende blive reduceret fra ca. 30.000 biler pr. døgn uden en Klimabro til 13.000 biler pr. døgn med en Klimabro.

Modsat vil Klimabroen medføre en trafikvækst på Udbyhøjvej øst for Sporbyen fra ca. 9.000 biler pr. døgn i 2030 til 15.500 biler pr. døgn. På Dronningborg Boulevard vest for Udbyhøjvej vil trafikken tilsvarende stige fra 5.000 biler pr. døgn til 8.500 biler pr. døgn.

Tiltag skal sikre fremkommelighed og mindske trafikgener

Den tekniske forundersøgelse har vist, at det pga. den øgede trafik på Udbyhøjvej øst er nødvendigt at justere placering og udformning af busstoppestederne på strækningen for at øge fremkommeligheden. I dag holder busserne ved stoppestederne på kørebanen og blokerer for den øvrige trafik.

Tilsvarende vil der være behov for tiltag, som skal sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssig smutvejskørsel gennem boligområderne mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard. Forskellige mulige tiltag er afdækket i forundersøgelsen, og det er medtaget i anlægsoverslaget. Det endelige valg af løsninger vil ske i dialog med de berørte beboere.

Illustration  af forventet trafik i 2030 med og uden Klimaforbindelsen

Ved at køre med slideren hen over kortet nedenfor kan du se, hvordan trafikbelastningen ændrer sig på det overordnede vejnet i en fremtidig situation med og uden en Klimabro. Trækker du slideren helt til højre vises trafikbelastningen med en Klimabro - og trækker du slideren helt til venstre vises belastningen uden en Klimabro.

(Klik her for at åbne kortet i et nyt vindue)

Kortet er udarbejdet på baggrund af beregninger med Randers Kommunes trafikmodel fra 2019, og viser årsdøgntrafikken i prognoseåret 2030 opdelt i intervallet på 5000 biler/døgn.