Personlig pleje

Kvalitetsstandarder for personlig pleje i Randers Kommune 2022.

Når du søger hjælp til personlig pleje, er Randers kommune forpligtet til at vurdere om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Vi henviser til, at du læser kvalitetsstandarden for Rehabilitering, Tværfaglig forløb i Borgerteam.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til personlig pleje er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Hvad er formålet med hjælpen?

 • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
 • At du støttes i forsat at opretholde din personlige hygiejne.
 • At rehabiliterende træning og hjælp til personlig pleje bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen
 • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
 • At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
 • At den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad kan du få hjælp til?

 • Bad
 • Øvre og nedre toilette
 • På- og afklædning
 • Sengeredning med tilknytning til personlige pleje f.eks. inkontinens
 • Personlige, kropsbårne hjælpemidler
 • Toiletbesøg
 • Tandbørstning, mundhygiejne
 • Hårvask
 • Almindelig nødvendig hudpleje
 • Barbering i ansigt
 • Negleklipning hænder og fødder (med alm. neglesaks)
 • Sengeredning ved f.eks. inkontinens, svedproblematik o.l.
 • Forflytninger
 • Vending og lejring
 • Indtagelse af mad og drikke

Hvad kan du ikke få hjælp til?

 • Specialiseret fod- og hårpleje
 • Negleklipning på fødder, hvis du har diabetes, kredsløb og nervelidelser og andet
 • Oprulning af hår
 • Kropsbarbering m.m.
 • Almindelig sengeredning, (sengetæppe, pyntepuder mm.)

Hvem kan få hjælp?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til personlig pleje, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Du kan bevilliges hjælp til personlig pleje, hvis du efter vejledning og information om relevante hjælpemidler, redskaber og ny teknologi f.eks. badebænk, toiletforhøjer o.l. fortsat vurderes til ikke selv at kunne varetage opgaverne eller dele heraf.