Hjælp til at anrette måltider

Kvalitetsstandarder for hjælp til at anrette måltider i Randers Kommune 2023.

Når du søger hjælp til at anrette måltider, er Randers Kommune forpligtet til at vurdere, om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter det forløb vurderes, hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til at anrette måltider er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad er formålet med hjælpen?

At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag

At rehabiliterende træning og hjælp til anretning af måltider bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen

At bidrage til at sikre anretning af måltider

At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte til måltider bevilliges individuelt.

Hjælp til måltider kan omfatte følgende:

  • Hjælp til at anrette alle hovedmåltider og mellemmåltider
  • Hjælp til opvarmning af mad. Opvarmning foregår i mikroovn
  • Almindelig opvask og oprydning efter måltider
  • Særlig tilberedning og anretning af mad, hvis der er behov for det (fx koge æg, koge havregrød i gryde pga. besvær med at synke (dysfagi) eller andre ernæringsproblematikker vurderet af kommunens ernæringsspecialist).

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • Anretning og oprydning af mad til pårørende eller gæster
  • Madlavning, tilberede varme måltider fra bunden.

Hvem kan få hjælp til måltider?

Du kan bevilges hjælp til at anrette måltider, hvis du efter rehabiliterende træning, hjælp og støtte fortsat ikke selv kan klare at anrette dine måltider pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Læs også: ” Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.