Kirkegårde i Randers

Randers Kommunes kirkegårdskontor er for Nordre og Østre Kirkegårde.

Kirkegårdskontoret
Nørrebrogade 94
8920 Randers NV

Åbningstider
Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
Fredag: 10.00-13.00

Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Nordre Kirkegård

De af Randers Kommune administrerede kirkegårde omfatter Nordre og Østre kirkegårde, der i 1934 overgik fra kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift.

Nordre kirkegård, Nørrebrogade 94 er på ca. 11 ha og indeholder kapel og krematorium for både Nordre og Østre kirkegårde.

Denne kirkegård er anlagt i årerne 1917-19 og er ligeledes opbygget med en øst- vestgående midterakse hvor omkring den nord- og sydlige del oprindelig var hinandens spejlbillede.

På denne kirkegård findes så godt som alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hæk-omkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit.

Østre Kirkegård

Østre kirkegård, Udbyhøjvej 1 er på ca. 7,5 ha og blev indviet i 1811. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som på nuværende tidspunkt ikke er i brug. Det daværende byråd besluttede i 1941, at kirkegården skulle nedlægges i 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Den østlige del er nedlagt og vil langsomt overgå til en slags bypark i takt med de eksisterende gravsteder, med tiden, bliver nedlagt.

Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et lille eksisterende gravafsnit hvor det, i et mindre omfang, er muligt, at etablere traditionelle gravsteder.

Herudover vedligeholder Randers Kommune Mosaisk kirkegård for Mosaisk Trossamfund.

Helhedsplan

I 2015 blev nærværende helhedsplan for perioden 2015-2055 godkendt. Dermed har kirkegårdene en overordnet ramme for driften og udviklingen af kirkegårdene.