Handicapbiler

Her kan du læse, hvem der kan få støtte til køb af handicapbiler, hvilken form for støtte der gives, og hvilke krav der er til handicapbiler.

Du kan få støtte til køb af bil, hvis:

  • du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine mulighed for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse eller i øvrigt i væsentlig grad forringer din evne til at færdes.
  • du har et betydeligt kørselsbehov, der bedst løses i egen bil.

I forbindelse med vurderingen vil der blive set på, om dit kørselsbehov kan dækkes af handicapkørsel.

Ønsker at du at søge om hjælp, skal du så vidt muligt benytte dig af kommunens selvbetjeningsløsning. Husk at spørgeskemaet også skal udfyldes.

Du kan også ansøge om en handicapbil ved at henvende dig til Visitationsenheden på tlf. 8915 2550.

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, yder kommunen et lån svarende til billigst egnede billøsning og tilskud til nødvendig særlig indretning.

  • Lånet er rentefrit, og som udgangspunkt skal halvdelen afdrages over 8 år (96 mdr.), mens resten bliver nedskrevet over samme periode. Beregningen er afhængig af dine indtægtsforhold.
  • Tilskuddet ydes til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, eksempelvis specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud.
  • Du bliver fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen (bortset fra udligningsafgift på en dieselbil).

Du kan selv vælge din bil, men vi skal godkende, at den er egnet som handicapbil.

Det er bl.a. et krav fra kommunens side, at:

  • bilen er fabriksny, og at du er ejer af bilen.
  • bilen skal være kaskoforsikret for den fulde værdi.
  • du skal overholde afdragsvilkårene i gældsbrev eller bilpantebrev.

Du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.). Du vil dog – efter ansøgning – kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.