Attraktiv arbejdsplads

Randers Kommune er et godt sted at arbejde. Vi har højt til loftet, frihed i arbejdet og et godt fællesskab.

Hos os er hver enkelt medarbejder en vigtig ressource i bestræbelsen på at gøre Randes Kommune til et attraktivt sted at arbejde, bo og leve – både for borgere, brugere og ansatte. Vi tror på, at gode vilkår og udviklende rammer for de ansatte resulterer i stærke faglige miljøer, konstant orientering mod borgere og brugere samt at serviceydelser er kendetegnet ved høj kvalitet.

Vi er en familievenlig arbejdsplads, der skaber gode fleksible rammer og en god balance mellem privat- og arbejdsliv.

Vi lægger vægt på kompetenceudvikling og har fokus på det gode arbejdsmiljø.

Vi har fire værdier, som sammen med vores faglighed udgør den helt grundlæggende forståelse, når vi i dagligdagen løser opgaver på kommunens mange forskellige arbejdspladser.

Læs mere om Randers Kommunes MED-organisation, Personale- og Ledelsespolitik samt værdigrundlag nedenfor.

Randers Kommunes MED-aftale er baseret på, at organisationen er værdibaseret og som arbejder til gavn for borgerne.

Randers Kommune vil være kendt for en åben kultur, som orienterer sig mod borgerne og inddrager dem i kommunens ydelser.

Formålet med MED-aftalen er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet og sikre et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse på de enkelte arbejdspladser og Randers Kommune som helhed.

Randers Kommunes MED-aftale bygger på:

  • gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere
  • at begge parter indgår i en fælles kultur af åbenhed, lyst til samarbejde og vilje til at inddrage den anden part i beslutningsprocessen
  • at aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på det daglige samarbejde.

 

Personale- og Ledelsespolitikken har til formål at støtte gode vilkår og udviklende rammer for medarbejderne. Den skal medvirke til et godt arbejdsmiljø og understøtte den attraktive arbejdsplads for vores nuværende medarbejdere og ledere samt bidrage til at tiltrække og fastholde de mange nye medarbejdere, som vi får brug for i fremtiden.

Personale- og Ledelsespolitikken rummer ligeledes vores værdigrundlag med de fire bærende værdier: ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed samt uddybende følgesætninger til værdierne.

Værdigrundlaget udtrykker den professionelle adfærd og handlemåde, som vi ønsker at være kendt for. Det gælder både i vores samarbejde internt og i samspillet med brugere, borgere og andre samarbejdspartnere.

Læs hele Personale- og Ledelsespolitikken via følgende link: Randers Kommunes Personale- og Ledelsespolitik

Vores værdier udgør sammen med vores faglighed den helt grundlæggende forståelse, når vi i dagligdagen løser opgaver på kommunens mange forskellige arbejdspladser.

I Randers Kommune har vi fire værdier. Ordentlighed og Ligeværdighed er værdier, som vi står på. De er fundamentet for vores adfærd. Udvikling og Frihed er værdier, som vi rækker efter. De er drivkraft for udvikling og fremtid

Læs mere om værdigrundlaget via følgende link: Randers Kommunes værdigrundlag