Attraktiv arbejdsplads

Randers Kommune ønsker at være en vedkommende arbejdsplads, der er attraktiv for medarbejderne.

Hos os er hver enkelt medarbejder en vigtig ressource i bestræbelsen på at gøre Randes Kommune til et endnu bedre sted at bo og arbejde for borgerne. Vi tror nemlig på, at gode vilkår og udviklende rammer for medarbejderne, resulterer i den bedst mulige offentlig service.

Vi har 4 bærende værdier:

 • Ordentlighed
 • Ligeværdighed
 • Udvikling
 • Frihed

Vi omsætter værdierne på de enkelte arbejdspladser ved at sætte ord og handling på.

Introduktion til Randers Kommune

Hvis du er nysgerrig på at lære mere om Randers Kommune, så kan du lære mere i vores online introduktion for nye eller kommende medarbejdere. Introduktionen består af korte film, infografikker, interaktive quizzer (nogle med et glimt i øjet) og korte tekster, hvor du kan møde kommunens borgmester og kommunaldirektør, høre om kommunens organisering, kultur og værdier, arbejdsmiljø, udviklingsmuligheder og meget andet.

Randers Kommunes MED-aftale er baseret på, at organisationen er værdibaseret og som arbejder til gavn for borgerne.

Randers Kommune vil være kendt for en åben kultur, som orienterer sig mod borgerne og inddrager dem i kommunens ydelser.

Formålet med MED-aftalen er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet og sikre et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse på de enkelte arbejdspladser og Randers Kommune som helhed.

Randers Kommunes MED-aftale bygger på:

 • gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere
 • at begge parter indgår i en fælles kultur af åbenhed, lyst til samarbejde og vilje til at inddrage den anden part i beslutningsprocessen
 • at aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på det daglige samarbejde.

 

Personalepolitikken er en væsentlig hjørnesten i det fundament, vi ønsker at arbejde og samarbejde på i Randers Kommune. Den består af 6 bærende værdier, fokusområder samt delpolitikker.

Personalepolitikken skal bidrage til gode vilkår og udviklende rammer for medarbejderne, og den skal medvirke til at danne grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Vi har en forpligtelse til at fremme trivsel og arbejdsglæde til gavn for den enkelte og for arbejdspladsen, og vi lever op til aftalen om fremme af trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Og den måde, vi driver vores organisation på, er baseret på værdier. Vi arbejder efter tre værdisæt, som understøtter hinanden:

 • Personalepolitikkens 6 bærende værdier, som er grundlaget for personalepolitikken
 • Ledelsesgrundlagets 7 pejlemærker, som skal støtte lederne i at udøve den bedste ledelse, og som udtrykker forventninger, som kan omsættes til alle ansatte i helt bred forstand
 • De 4 værdier, som udtrykker det særlige dna, der kendetegner alle borgere og medarbejdere i Randers Kommune

Læs hele personalepolitikken her.

Ledelsesgrundlaget sætter retningen for ledelsen i Randers Kommune. Ledelsesgrundlaget består af 7 pejlemærker, som er retningsgivende for, hvad der er god ledelse i netop Randers Kommune. Derudover beskriver ledelsesgrundlaget forventningerne til lederens færdigheder, prioriteter og værdier på de forskellige ledelsesniveauer.

Ledelsestænkningen i Randers Kommune er inspireret af teorien om den Offentlige Leadership Pipeline.

Offentlig Leadership Pipeline bygger på 3 grundprincipper:

 • Rette ledelse på rette niveau – en sammenhængende lederorganisation 
 • Et fælles ledelsessprog 
 • Organisatorisk understøttelse af ledelse 

For at udøve ledelse i praksis i Randers Kommune skal du arbejde efter 3 parametre:

 • Færdigheder: Det du mestrer og er stærk til
 • Prioriteter: Det du giver tid til og opprioriterer
 • Værdier: Det du er rollemodel for, det der skal værdsættes, det der skal drive og motivere dig som leder

De 7 pejlemærker

Der er 7 pejlemærker, som er retningsgivende for at kunne lykkes som leder i Randers Kommune. Det forventes, at du som leder i Randers Kommune bruger pejlemærkerne i din daglige ledelse.

 • Du sætter borgeren i centrum
 • Du yder bedst mulig service inden for de givne politiske rammer
 • Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere
 • Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse
 • Du formidler vores fælles værdier og sætter retning
 • Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere
 • Du sikrer handling

Randers Kommune har fire grundlæggende værdier - det særlige dna, der kendetegner borgere og medarbejdere i kommunen. Samtidig har kommunens personalepolitik 6 bærende værdier, som er grundlaget for personalepolitikken Derudover har kommunen et ledelsesgrundlag med 7 pejlemærker, som skal støtte lederne i at udøve den bedste ledelse, og som udtrykker forventninger, som kan omsættes til alle ansatte i helt bred forstand

Fire værdier udtrykker det særlige dna, der kendetegner området Randers kommune og dermed både borgerne og medarbejderne.

Værdierne er:

 • Rummelig
 • Solid
 • Virkelyst
 • Anderledes

Randers Kommune er en værdibaseret organisation og en vedkommende arbejdsplads, som er attraktiv for nuværende medarbejdere og personer, der ønsker at blive ansat. Personalepolitikken er en væsentlig hjørnesten i det fundament, vi ønsker at arbejde og samarbejde på i Randers Kommune.

Byrådet har med Randersmodellen fastsat overordnede principper, man som medarbejder og leder skal arbejde ud fra:

 • Central styring - decentral ledelse
 • Brugerorientering og borgerinvolvering
 • Faglighed, kvalitet og helhed
 • Effektivitet.

Personalepolitikken har seks bærende værdier:

 • Ordentlighed
 • Ligeværdighed
 • Forskellighed
 • Udvikling
 • Frihed
 • Åbenhed

Alle ledere i Randers Kommune tager derudover afsæt i syv pejlemærker:

 • Du sætter borgeren i centrum
 • Du yder bedst mulig service inden for de politisk givne rammer
 • Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere
 • Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse
 • Du formidler vores fælles værdier og sætter retning
 • Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere
 • Du sikrer handling

Vi arbejder altså efter tre værdisæt, som understøtter hinanden: De fire værdier som udtrykker det særlige dna. De 6 værdier i personalepolitikken, som er gældende principper for alle medarbejdere. Med afsæt i ledelsesgrundlaget er det ledernes opgave at sætte rammer og retning i dialog med medarbejderne.