Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

Direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg
Erik Mouritsen
Telefon: 8915 1922
Mobil: 5156 2301
E-mail: erik.mouritsen@randers.dk

Direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg har ansvaret for områderne:

  • Sekretariat for Sundhed, Kultur og Omsorg
  • Sundhed
  • Omsorg
  • Kultur og fritid
  • Kulturinstitutioner

Erik Mouritsen er født i 1958. Han er uddannet inden for statsskatteforvaltningen og forvaltningshøjskolen og har tidligere arbejdet som skattedirektør i Randers og som socialdirektør i Randers kommune.

Erik Mouritsen er desuden vicekommunaldirektør.