Badesteder

I Randers Kommune har vi smukke vandområder. Her på siden kan du læse om vores badesteder, Fussing Sø og Udbyhøj Strand.

Fussing Sø

Fussing Sø ligger 8 km vest for Randers. Badestedet ligger i søens vestlige ende.

Stranden består af et kort stykke søbred med en badebro. Mellem søbredden og parkeringspladsen er der et stort græsareal med plads til et stort antal badegæster.

Rekreative aktiviteter og faciliteter:

 • Badebro
 • Toilet (i badesæsonen)
 • Redningspost
 • Informationstavle om Fussingø og Fussing Sø.
 • P-plads
 • Grønt område med borde og bænke
 • Stisystem

Læs mere

Udbyhøj Strand

Udbyhøj Strand er en børnevenlig strand. Stranden har haft det europæiske Blå Flag siden 2015. Og i sommeren 2019 blev badevandet ved Udbyhøj Strand vurderet som det reneste i Danmark af Friluftsrådet. Det kan du læse mere om her.

Se kort over stranden

Randers Fjord Camping har legeplads, kiosk og grill. Der er desuden en kiosk, grill, toilet og bad på lystbådehavnen.

Via færgeforbindelsen løber flere af de nationale cykel- og vandreruter og den internationale North Sea Trail – Nordsøstien.

Via lokale ruter kan man cykle eller vandre bl.a. ca. 33 km til Randers eller ca. 20 km til Hadsund.

Strædet mellem Udbyhøj Syd og Nord er indsejling fra Kattegat til Randers Fjord og Gudenåsystemet.

Badning indenfor flydelinen tilrådes pga. sejlrenden og strøm.

Læs også om strandens skilte - Stranden har fået et nummer, du kan oplyse, hvis du skulle få brug for 1-1-2,  så kan ambulancen komme hurtigere frem.

Læs mere

Badevand fra søer og kyster undersøges for indhold af fækale colibakterier ( E. coli, tarmbakterier) og enterokokker , der fortæller noget om, at der kan være skadelige bakterier eller virus til stede.

Kravene til badevand findes i bekendtgørelsen om badevand og badeområder. Vurderingen af bakterieindholdet skal baseres på en samlet bedømmelse af hele årets resultater, da et enkelt resultat kun giver et øjebliksbillede, og ikke kan fortælle om bakterieniveauet er stabilt eller svingende. Man kan altså ikke ud fra ét resultat alene bedømme, om kravet til badevand er overholdt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en udregning af sæsonens resultater efter en statistisk metode bestemt af Miljøstyrelsen. I metoden er indbygget, at sandsynligheden for at finde en eventuel periodisk forurening formindskes, jo færre prøver, der udtages. Hvis der kun udtages 5 prøver, er det derfor langt vanskeligere at overholde kvalitetskravene, og et enkelt let forhøjet resultat kan betyde, at badevandskvaliteten ikke kan overholdes.

Prøveantallet reguleres af bekendtgørelsen. Normalt udtages der 10 prøver i løbet af sæsonen fra maj til september. Hvis badevandet er særligt rent, kan prøveantallet nedsættes til 5. Prøveantallet kan kun nedsættes, når kvalitetskravene har været overholdt 2 sæsoner i træk. Hvis kvalitetskravene til badevandet ikke kan opfyldes, skal der udtages 20 prøver.

Hvis der er uregelmæssigheder omkring vandkvaliteten vil Randers Kommune hurtigst muligt forsøge at indkredse årsagen og herefter standse forureningen. Hvis forureningen ikke umiddelbart kan standses, skal kommunen i samråd med embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen) nedlægge forbud mod badning på stedet.

Hvis badevandskvaliteten ved en strand er særlig god, kan der opnås en speciel godkendelse som BLÅ-Flag strand. Her udtages der ugentlige prøver mod normalt hver 14. dag, og resultaterne opslås på stranden, så badende løbende kan følge badevandkvaliteten. 

Tabellen viser maksimumgrænsen for indholdet af de bakterier, vi måler efter.

 

  Udmærket 

  God

  Tilfredsstillende 

  Ringe 

  SALTVAND

 

 

 

 

  E. Coli

    250*

  500*

    500**

  >500**  

  Enterokokker  

    100*

  200*

    185**

  >185**

 

 

 

 

 

  FERSKVAND

 

 

 

 

  E. Coli

    500*

  1000* 

    900**

  >900**

  Enterokokker

    200*

  400* 

    330**

  >330**

*) Skal overholdes i 95 % af tiden
**) Skal overholdes i 90 % af tiden

Målingerne angives som antal bakterier i 100 ml vandprøve.

1. Lær at svømme

Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

2. Gå aldrig alene i vandet

Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

3. Læs vinden og vandet

Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

4. Lær stranden at kende

En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

5. Slip ikke børnene af syne 

Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.

Hvis dit barn bliver væk:

 • Kontakt livredderen, hvis der er en på stranden.
 • Find ud af, hvor du sidst har set barnet. I vandet? Eller på land?

Sidst set i vandet

I den situation skal du altid antage, at barnet er i livsfare og måske ved at drukne. Ring til alarmcentralen (1-1-2) med det samme og igangsæt en eftersøgning i vandet. Det er en god idé at eftersøge med strømmen.

Sidst set på land

Start i første omgang en eftersøgning uden at slå alarm til alarmcentralen. Børn bliver ofte fundet i nærheden af iskiosker eller andre steder, der vækker særlig interesse i børnehøjde.

Inddrag andre badegæster. Giv et grundigt signalement af barnet og få andre til at lede efter ham/hende. Udveksl mobiltelefonnumre. Lad altid en person blive på det sted, hvor barnet sidst er set. Start eftersøgningen der, hvor barnet sidst er set, og husk at børn tit vil gå med solen i ryggen.

Dit ansvar som forælder

Fortæl dine børn, at vi skal passe lige så godt på hinanden ved vandet som i trafikken. Skab trygge og overskuelige rammer for børnene og hold øje med dem. Det er dit ansvar som forælder aldrig at slippe børn af syne. Du må på intet tidspunkt efterlade børn alene ved vandet.

Du kan læse mere om bade- og vandsikkerhed her.

Det er vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis der er tordenvej og lynnedslag i området, hvor du bader eller dyrker vandsport.

Kraftige op- og nedgående vinde kan ved indbyrdes friktion skabe voldsomme elektriske spændinger, der udløses som torden.

Lynnedslag er statiske elektriske udladninger.

Statistisk dræbes der i Danmark to mennesker om året på grund af lyn, og et ukendt antal kvæstes. Du kan blive ramt af lynet, hvis du er tæt på stærkt ledende materiale (fx kobber), eller befinder dig lige under den elektriske celle i skyen, netop som spændingen er stor nok til at blive udløst.

Generelle forholdsregler

 • Badning frarådes ved tordenvejr. Der er ikke større risiko ved at være i vandet frem for på stranden i åbent terræn, men bliver man slået bevidstløs af lynet, vil man i vandet drukne.
 • Undgå sejlads i både med master, da der i en båd med mast er forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten.
 • Hold afstand til elektrisk ledende genstande som hegn og rørføringer. Unødig brug af mobiltelefoner, kommunikationsradioer samt radio frarådes.

Undgå tårne, åbent terræn og strande

 • Søg inden døre og luk døre og vinduer. Undgå ledninger, telefon og rørføringer.
 • Sæt ikke telt op ved master, skovbryn eller ved siden af enkeltstående træer. Der er relativt sikkert i tæt skov. Sæt dig på hug på liggeunderlaget og rør ikke ved teltstængerne.
 • Søg ikke ly under træer, specielt ikke enkeltstående træer, heller ikke i et telt under et træ.