Klimavenlig gadebelysning

Randers Kommune har skiftet gadebelysningen i hele Randers til mere miljøvenlig LED-belysning.

Randers Kommune har siden 2012 gennemført en omfattende renovering af gadebelysningen, efter at et EU-direktiv forbød anvendelse af kviksølvlyskilder. Der blev bevilliget 126 millioner til indsatsen, og i alt er omkring 21.000 gadelamper blevet udskiftet. Udskiftningen var færdig den 12. juni 2019.

De seneste års udvikling af LED-teknologi har gjort det attraktivt at skifte de gamle kviksølvgadelamper ud med LED-lys. De nye lys bruger mindre strøm, og er derfor bedre for både miljøet og for kommunens pengepung. Den nye belysning betyder en besparelse på 8 millioner kroner om året for kommunen.

Ud over besparelser på strøm, sparer kommunen omkostninger til driftsopgaver, da LED-lysene er mere stabile og kræver mindre vedligeholdelse. Besparelserne vil i første omgang blive brugt til at afdrage på investeringen, og vil derefter tilgå kommunekassen.

De nye LED-lamper er ikke bare en økonomisk gevinst. De energivenlige gadelamper bidrager også til, at kommunen sparer 318 tons CO2 om året.

LED-lamperne har også indflydelse på trafiksikkerheden om natten. Før i tiden var hver anden gadelampe slukket om natten, hvilket medførte mørke pletter. Nu er alle lamper tændt hele natten, dog dæmpet til halvt blus, hvilket medfører en mere jævn belysning og mere trafiksikkerhed.