Klimavenlig gadebelysning

Randers Kommune har vedtaget en række mål, der skal være med til at reducere CO2-udslippet og dermed sikre klimaet i fremtiden.

Gadebelysning er en af de store energisyndere i kommunen, og Randers Kommune arbejder derfor på at sikre en klimavenlig udvikling af belysningsområdet.

For at kunne udvikle belysningen på den mest energibesparende måde og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne er der blevet lavet en belysningsplan.

De primære målsætninger i belysningsplanen er:

  • at belyse veje, stier og pladser korrekt i henhold til vejbelysningsreglerne.
  • at stier, pladser og øvrige områder med gående og cyklende færdsel belyses, så man kan orientere sig og få overblik over området.
  • at belysningsanlæg udformes ved anvendelse af de nyeste teknologier med maksimalt lysudbytte og minimalt energiforbrug.
  • at belysningsmateriel er modstandsdygtigt, driftsøkonomisk og driftssikkert.
  • at belysningsanlæg er æstetisk tilpasset omgivelserne både i lys og mørke.
  • at tilføje særlige belysningselementer på udvalgte stedet for at skabe stemning eller fremhæve særlige karakteristika, f.eks. belysning af bygninger, særlige områder, skulpturer og lignende.

Gadebelysningsarbejde

Randers Kommune udskifter ca. 6700 gadelamper som en del af kommunens klimaplan.

Den nye gadebelysning bliver moderne LED-lys og anden lavenergi belysning. Det giver store besparelser i både kommunekassen og på CO2-forbruget. De nuværende lamper er op til 40 år gamle og langt fra tidssvarende i forhold til kommunens gældende klimakrav.

Frem mod år 2030 vil Randers Kommune reducere sit samlede CO2-forbrug med 336.000 tons i for hold til i dag. Med udskiftningen af gadelamperne når kommunen syv procent af målet. Det er derfor et meget vigtigt arbejde, som også er med til at spare kommunekassen for 5-6 millioner kroner årligt, når arbejdet er færdigt; et beløb, som vil blive brugt til at afdrage på investeringen. I sidste ende vil omlægningen til klimarigtig gadebelysning derfor være gratis for kommunen.

I 2017 vil der blive udført udskiftningsarbejde af gadelysarmaturer med SON lyskilder i dele af Randers nordøst, Randers sydøst og i Randers midtby og i 2018 bliver de sidste skiftet i Randers nordvest og sydvest.

Der udover skal der også ske udskiftning af enkelte lyskilder og det er firmaet VERDO, som står for drift og vedligehold af gadelys i Randers Kommune.

Når anlæggene tjekkes eller serviceres, er det nødvendigt at have gadelyset tændt, da det meste af arbejdet foregår i dagtimerne indenfor normal arbejdstid.

I flere byer hænger gadebelysningen sammen. Det betyder, at lyset kan være tændt på flere veje, end den vej som der arbejdes på.

Vi håber, at beboerne i de forskellige områder, hvor arbejdet udføres, vil bære over med de eventuelle gener arbejdet vil give, og at de samtidig vil få stor glæde af den energi- og miljøvenlige belysning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Veje og trafik på vejeogtrafik@randers.dk eller tlf. 8915 1900.