Landskabsstrategi for Nørreådalen

Den regionale landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid favner alle interesserne omkring Nørreå: Landskab, vandforvaltning, landbrug, natur, bosætning, friluftsliv og turisme.

Landskabsstrategien skitserer vision og centrale udviklingsmål for ådalen med hensyn til landskab, vandforvaltning, landbrug, natur, bosætning, friluftsliv og turisme. Ligeledes indeholder strategien en liste af prioriterede projekter, som ønskes realiseret de kommende år.

Strategien kan læses som en plan for udviklingen, som myndigheder kan anvende i deres arbejde med planlægning, projekter og sagsbehandling, og som lokalsamfund og lodsejere kan bruge til at sætte initiativer i gang og orientere sig efter i forhold til deres lokale virke.

Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning; udvikling af naturværdierne; fælles forståelse af vandets strømningsveje, understøttet af konkrete analyser; friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.

Landskabsstrategien har ingen juridisk status og dermed i sig selv ingen konsekvenser for myndighedsbehandlingen eller den enkelte lodsejers forvaltning af sin ejendom.