Skovrejsningsstrategi

"Mere skov, mere natur, mere klimaansvar" er overskriften på Randers Kommunes skovrejsningsstrategi.

Skovrejsningsstrategien fokuserer på, at forskellige aktører og interesser i skovrejsning mødes – at vi skaber synergi og samtidig har fokus på klimaforebyggelse, at fremme biodiversitet og beskytte grundvandet og ikke mindst så har skove en høj rekreativ kvalitet. At nyde muligheden for at bevæge sig i skoven, gå en tur, være aktiv eller bare nyde vinden i træerne gør en vigtig forskel for os som mennesker.

Formålet med skovrejsningsstrategien er at udmønte Klimaplanens mål for skovrejsning. Randers Kommunes Klimaplan 2050 indeholder en række delmål, som har til formål, at Randers Kommune bliver klimaneutral senest i 2050. Klimaplanens mål for skovrejsning er forankret i Planstrategi 2022.

Klimaplan 2050, delmål 1:

  • Senest i 2030: Der er etableret 3000 hektar mere skov, hvoraf 15% er kommunal skov.
  • Senest i 2050: Der er etableret i alt 9000 hektar mere skov, hvoraf 15% er kommunal skov.

Målsætningerne for forøgelse af skovarealet tager udgangspunkt i status for skovarealet i 2018. I 2018 var der knap 8.500 hektar skov i Randers Kommune. I 2022 er status på skov i Randers Kommune fortsat, at der er ca. 8.500 hektar skov, hvoraf ca. 5.000 hektar er fredskov. I Randers kommune dækker skovarealer således 11,4% af kommunen. Randers Kommune ejer ca. 425 hektar skov. Af Klimaplan 2050 fremgår det, at der regnes med at skovene i Randers kommune i gennemsnit vil binde 12,5 ton CO2 pr. hektar årligt.

Vi vil fremme, at der rejses skov, som blandt andet kan beskytte klimaet, grundvandet, som fremmer biodiversiteten og befolkningssundheden, og som kan bidrage til attraktiv bosætning. Det vil vi gøre med indsatser for kommunikation, samarbejdsmodeller, planlægning og alternative måder at rejse skov på.

Vision

Visionen for skovrejsning i Randers Kommune er skovrejsning, som rummer en mangfoldighed af værdier, og som rejses i fællesskab, målrettet fremme af aktørernes individuelle og fælles interesser. Skove som er et væsentligt bidrag til:

  • at Randers Kommune er klimaneutral senest i 2050
  • at naturen og biodiversiteten får store nye arealer at brede sig på
  • at vi understøtter en produktion af bæredygtigt træ
  • at vi beskytter vores grundvand
  • at befolkningssundheden forbedres i takt med flere bynære skove.