Klimaplan

Bæredygtig udvikling betyder ambitiøse mål. Kommunens nye DK2020 Klimaplan er på vej, og alle inviteres til at komme med forslag.

Randers Kommune er blevet udvalgt som én af de første deltagere i Realdanias klimaprojekt "DK2020", blandt 20 kommuner. Efterhånden følger resten af de danske kommuner. 

Planen skal have et højt ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. Målet er, at vi er klimaneutrale senest i år 2050, og at vi globalt set holder temperaturstigningen under på 1,5°C.

Randers Kommune involverer både borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner i udviklingen af planen. 

Byrådets vision for grøn og bæredygtig udvikling får en god platform med DK2020. Med en ambitiøs, samlet plan kan Randers Kommune være med til at vise vejen mod en bæredygtig udvikling. 

Med DK2020 tager vi skridtene for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050. Det skal ske gennem udvikling og implementering af en klimaplan, der:

  • Er handlingsorienteret.
  • Har fokus på alle sektorer inden for kommunens geografi.
  • Definerer, hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050.
  • Opstiller ambitiøse delmål.
  • Viser, hvordan området kan tilpasses klimaforandringerne (i form af fx mere regn eller stigende vandstand) på kort og lang sigt.
  • Opgør de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster.
  • Angiver en procedure, så man kan følge med i, hvordan det går med at nå målene i planen.

Planen går i høring d. 8/4, og høringsfasen indledes med et virtuelt borgermøde.

Kom med dit forslag til klimaplanen! Udfyld felterne herunder:

Når du sender den udfyldte formular, giver du samtidig samtykke til, at Randers Kommune må behandle de personoplysninger, du sender. Læs hvordan Randers Kommune håndterer personoplysninger her.