Klimaplan

Bæredygtig udvikling betyder ambitiøse mål. Kommunens nye DK2020 Klimaplan er på vej, og bygger videre på den nuværende Klimaplan 2035.

I april 2019 blev Randers Kommune valgt som deltager i Realdanias klimaprojekt "DK2020" blandt 20 kommuner.

Realdania, Concito og bynetværket C40 udvalgte 20 danske kommuner, der vil gå forrest i kampen mod klimaforandringer, heriblandt Randers Kommune. Planen skal have et højt ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. Målet er maks. 1,5°C stigning.

Byrådets vision for grøn og bæredygtig udvikling får en god platform med DK2020. Med en ambitiøs, samlet plan kan Randers Kommune være med til at vise vejen mod en bæredygtig udvikling. Senere følger resten af de danske kommuner med, for KL har indgået aftale om, at DK2020 skal bredes ud til hele landet.

Projektet munder ud i politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens mål. Både når det gælder mindre CO2-udslip. Og når det gælder tilpasning til forandringer i klimaet.

Med DK2020 tager vi skridtene for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050. Det skal ske gennem udvikling og implementering af en klimaplan, der:

  • Er handlingsorienteret.
  • Har fokus på alle sektorer inden for kommunens geografi.
  • Definerer, hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050.
  • Opstiller ambitiøse delmål.
  • Viser, hvordan området kan tilpasses klimaforandringerne (i form af fx mere regn eller stigende vandstand) på kort og lang sigt.
  • Opgør de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster.
  • Angiver en procedure, så man kan følge med i, hvordan det går med at nå målene i planen.

Randers Kommune involverer både borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner i udviklingen af planen. Som ramme er der etableret et nyt partnerskab; Klimaligaen (se klimaliga.dk).

DK2020 klimaplanen bygger bl.a. på den nuværende Klimaplan 2035, klima-, natur- og miljøpolitikken og den kommende klimatilpasningsplan og risikostyringsplan.