Udviklingsplan for Flodbyen Randers

Randers Byråd har på mødet den 7. september 2020 vedtaget Udviklingsplan for Flodbyen Randers.

Udviklingsplanen for Flodbyen Randers er støttet af Realdania og sætter retningen for Randers Kommunes største byudviklingsprojekt nogensinde.

Udviklingsplanen for Flodbyen Randers beskriver, hvordan det omkring 59 hektar store område ved Gudenåen og Randers Fjord kan bruges til attraktiv byudvikling. Visionen gøres realiserbar i et samspil mellem en strategisk plan, en fysisk plan, en økonomisk plan samt en etapeplan. Den samlede udviklingsplan fastlægger de overordnede principper for det videre arbejde og dialoger med fremtidige investorer og grundejere i forbindelse med udviklingen af området.

Hent Udviklingsplan for Flodbyen Randers:

Udviklingsplanen for Flodbyen Randers blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 7. september 2020. Planen var i offentlig høring fra den 20. maj til den 1. juli 2020.

Billeder fra udviklingsplanen