Andre fonde og puljer

Her finder du en oversigt over de fonde og puljer, der oftest søges til projekter i Randers' opland.

Fonde er støtteordninger drevet af private virksomheder eller personer.

Puljer er afsatte midler til et bestemt formål, fra kommuner, regioner, ministerier eller EU.

Du kan lave en oversigt over fonde, der er relevante for netop dit projekt i Fonde.dk.

Elro Fonden

Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er fire årlige søgefrister.

Se mere på Elro Fondens hjemmeside.

LAG Randers-Favrskov

Lokale aktionsgrupper (LAG) støtter aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. LAG vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. LAG vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne. LAG kan som de eneste støtte erhverv.

Mere information kan findes på LAG Randers-Favrskovs hjemmeside. Du kan også kontakte:

LAG-koordinator
Mette Risager
Telefon: 6079 5313
E-mail: mr@lagranders-favrskov.dk

Lokale- og anlægsfonden

Lokale- og anlægsfonden støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Se mere på Lokale- og anlægsfondens hjemmeside.

Nordea-fonden

Nordea-fonden har flere forskellige muligheder for at støtte projekter, som styrker foreninger og fællesskaber. Følg vejledningen på Nordea-fondens hjemmeside - og søg i god tid.

Se mere på Nordea-fondens hjemmeside.

Realdania

Her er også forskellige muligheder for at få støtte til især bevaring af bygningsarven, men også nyt.

Se mere på Realdanias hjemmeside.