Andre fonde og puljer

Her finder du en oversigt over de fonde og puljer, der oftest søges til projekter i Randers' opland.

Fonde er støtteordninger drevet af private virksomheder eller personer.

Puljer er afsatte midler til et bestemt formål, fra kommuner, regioner, ministerier eller EU.

Du kan lave en oversigt over fonde, der er relevante for netop dit projekt i Fonde.dk.

Elro Fonden

Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er tre årlige søgefrister: 30/4, 31/8 og 31/12.

Se mere på Elro Fondens hjemmeside.

LAG Randers-Favrskov

Lokale aktionsgrupper (LAG) støtter aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.

Se mere på LAG Randers-Favrskovs hjemmeside.

LAG modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen. LAG Randers-Favrskov har primært fokus på landdistriktsudvikling.

Mere information kan findes på LAG Randers-Favrskovs hjemmeside. Du kan også kontakte:

LAG-koordinator
Mette Risager
Telefon: 6079 5313
E-mail: mr@lagranders-favrskov.dk

Vindmøllerådet og Grøn Ordning

Randers Kommune har oprettet et vindmølleråd, som modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet har hovedsageligt støttet projekter, der har fokus på fremme af vedvarende energi, for eksempel etablering af solvarmeanlæg, energivenligt byggeri, renovering samt forskellige formidlingsprojekter, men der er også givet støtte til f.eks. aktivitetspladser.

Der er i øjeblikket ikke planlagt en ny ansøgningsrunde, da ordningen udløber.

Lokale- og anlægsfonden

Lokale- og anlægsfonden støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Se mere på Lokale- og anlægsfondens hjemmeside.

Nordea-fonden

Søger du op til 100.000 kr. i støtte til et lokalt projekt, skal du bruge nordeas ansøgningsskabelon og sende den til deres kontaktperson i dit Nordea bankråd. Følg vejledningen på Nordea-fondens hjemmeside - og søg i god tid.

Se mere på Nordea-fondens hjemmeside.