Deltidsplads for forældre på barsel

Forældre, der er på barsel, kan anvende en deltidsplads på 30 timer ugentligt i institutioner og i dagplejen.

Tilbuddet gælder både for kommunale, selvejende og private institutioner.

Dagtilbudslovens betingelser for en deltidsplads er:

  • Muligheden for deltidsplads i 30 timer om ugen gælder i den periode, hvor forældrene er på barsels- eller forældreorlov. Muligheden gælder fravær under graviditet og efter barsel, herunder ved delvis genoptagelse af arbejdet.
  • Muligheden for deltidsplads gælder for alle børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart.
  • Forældre kan i barselsperioden få en deltidsplads i 30 timer om ugen i én sammenhængende periode pr. barn.
  • Forældres ret til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværet på grund af barsel eller forældreorlov afbrydes af en periode på mere end 5 uger, eller hvis forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet.

I Randers Kommune er der vedtaget følgende lokale retningslinjer:

  • Forældre skal ansøge om en deltidsplads med angivelse af den periode de ønsker deltidspladsen i.
  • Forældre skal dokumentere, at de holder fravær. Dokumentation kan f.eks. bestå af kopi af vandrejournal, hvori fremgår det forventede fødselstidspunkt og kopi af aftale med arbejdsgiver om første dag på barsel/tilbagevenden efter barsel.
  • Deltidspladsen kan først iværksættes efter at Kommunens pladsanvisning har modtaget forældrenes ansøgning og fraværs dokumentation.
  • Hvis der sker ændringer i den varslede periode for fravær, skal pladsanvisningen have besked senest en måned før der sker en afbrydelse, eller hvis fraværet ophører.

Se taksterne for en 30 timers deltidsplads.

Kontakt Pladsanvisningen på tlf. 89 15 14 20 for yderligere information om mulighederne for deltidsplads under barsel.