FamilieCentret

I FamilieCentret tilbydes du og din familie nye idéer og muligheder i forhold til netop det, der er jeres største udfordringer.

FamilieCentrets målgruppe er børn i alderen 0-18 år og deres forældre, som er i en sårbar situation og har behov for at samarbejde med professionelle om at skabe de nødvendige forandringer i familien.

FamilieCentrets tilbud kræver visitation fra Familie- og rådgivningscentret i Randers Kommune. Dog er sorggrupper undtaget - disse kan kontaktes direkte.

FamilieCentret består af:

  • familiekonsulenter
  • psykologer
  • familiestøttemedarbejdere
  • familiebehandlere i Familieværkstedet