Godkendelser og rapporter

Her finder du godkendelser og rapporter i forbindelse med Nordic Waste samt lokalplanen for området

Rapporter

Cowi -rapport

Geotekniskundersøgelse

Redegørelser

Bilag 1 er oprindelig dateret 5/1 2024, men der var tale om et foreløbigt internt notat, som advokat-redegørelsen datomæssigt henviser til. Notatet indeholdt på daværende tidspunkt redaktionelle bemærkninger. Disse vurderede forvaltningen var meningsforstyrrende, og de fremgår derfor ikke af det endelig bilag, som er dateret 29. januar 2024. 

Godkendelser

Miljøgodkendelser

Andre godkendelser og ansøgninger

Lokalplan