Trafik og færdsel

Gl. Aarhusvej er spærret både nord og syd for Nordic Waste. Det påvirker busruten og trafikken i området.

Gl. Aarhusvej er spærret både nord og syd for Nordic Waste. Vejen er både ramt af jordskred og anvendes som arbejdsplads for at håndtere situationen. Afspærringen gælder også for cyklister og gående.

Afspærringen nord for Nordic Waste er medio januar flyttet fra Damkærvej i Ølst til syd for sidevejene Karlsbergvej og Ølstvadbrovej. Det betyder, at det er muligt at køre til Ølst via Ølstvadbrovej og at krydse Gl. Aarhusvej til Karlsbergvej.

Der er en del jordkørsel og tung trafik i området, og derfor er der hastighedsbegrænsningerne på vejene. 

Omlagt busrute

Midttrafik har omlagt den regionale busrute 118, som sædvanligvis kører på Gl. Århusvej på turen mellem Aarhus og Randers. Den midlertidige omlægning betyder, at brugere af busruten kan opleve at få længere eller kortere til bussen end sædvanligt.

Linje 16 

Det forventes, at Linje 16 kører normalt fra mandag d. 15. januar 2024. Hold øje med Rejseplanen, hvis du benytter denne linje.

Nordic Waste skadestedet er en farlig arbejdsplads: Der er ingen adgang

Randers Kommune oplever stor interesse for arbejdet på skadestedet omkring Nordic Waste. Vi gentager derfor vores budskab om, at skadestedet er en meget farlig arbejdsplads, hvor der kører mange og enorme maskiner rundt. Det er ikke tilladt at komme i nærheden af skadestedet uden en forhåndsaftale.