Sporbyen Scandia

En ny bydel vokser frem mellem Randers og Dronningborg. Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.

På den tidligere togfabrik har der været bygget og renoveret togvogne siden 1896. Det har været en arbejdsplads for mange randrusianere og er en betydelig del af Randers’ erhvervshistorie. De sidste tog er bygget og aktiviteterne på det 22 ha. store fabriksområde er under afvikling – derfor ønsker private investorer, at omdanne erhvervsområdet til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker.

Vi arbejder med følgende bærende principper for omdannelsen:

  • Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.
  • Området skal åbne sig op mod de omkringliggende bydele og skabe nye forbindelser til havnen, Tøjhushaven, midtbyen og Dronningborg.
  • Områdets disponering skal tage hensyn til, at Klimabroen kan få et forløb, der gennemskærer området.
  • Området skal kunne håndtere regnvand og høj vandstand i fjorden.
  • Området skal kunne tilbyde mange forskellige boformer og være attraktiv for flere typer af brugere.
  • Områdets status som regionalt industriminde skal tydeliggøres og indarbejdes i den nye bydel. Besøgende skal kunne gå på opdagelse i industrikulturens spor.
  • De eksisterende, bevaringsværdige bygninger skal genbruges til nye anvendelser.

Som opstart på planlægningen blev der i efteråret 2016 gennemført en fordebat og udarbejdet en helhedsplan med ønsker til omdannelsen. Du kan læse mere om projektet i nedenstående helhedsplan, der er udarbejdet af investor og som i hovedtræk har dannet udgangspunkt for planlægningen. Du kan hente helhedsplanen her.

Sporbyen Scandia set oppefra

Sporbyen Scandia skal være en levende, kreativ bydel i Randers med sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie.

Den nye bydel opstår ud af kærlighed til og respekt for stedets historie. Områdets helhed og de gamle bygninger skal fortælle historien om stedet og bevare de markante industrihistoriske bygningstræk langt ud i fremtiden.

Sporbyen Scandia bliver et fremtidigt knudepunkt og en central forbindelse til byen og havnen – og samtidig et sted, hvor ønsket om at bo med urban tilgang til landskab, fjord og natur bliver en reel mulighed.