Sporbyen Scandia

En ny bydel vokser frem mellem Randers og Dronningborg. Den nye bydel skal have sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie.

Visualisering af Sporbyen Scandia

Det 22 ha. store fabriksområde ved den tidligere togfabrik Scandia er ved at blive omdannet til en ny bydel med boliger, kultur, erhverv og butikker.

På området helt mod vest, tæt på Tøjhusparken, ud mod Fjordgade har investorer opført fem rækkehuse og en blok med lejligheder. De første lejligheder er allerede blevet udlejet.

Blok nr. 2 forventes at være klar til indflytning i starten af 2021. Derefter følger endnu to blokke, som forventes at være færdige i 2023.

I alt vil der være 73 lejligheder, når de næste tre blokke står færdige.

Sådan bliver det nye område

Sporbyen Scandia skal være en levende, kreativ bydel i Randers.

Områdets helhed og de gamle bygninger skal fortælle historien om stedet og bevare de markante industrihistoriske bygningstræk langt ud i fremtiden.

Sporbyen Scandia bliver et fremtidigt knudepunkt og en central forbindelse til byen og havnen – og samtidig et sted, hvor ønsket om at bo med urban tilgang til landskab, fjord og natur bliver en reel mulighed.

Sporbyen Scandia set oppefra

Der arbejdes med følgende bærende principper for omdannelsen af området:

  • Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.
  • Området skal åbne sig op mod de omkringliggende bydele og skabe nye forbindelser til havnen, Tøjhushaven, midtbyen og Dronningborg.
  • Områdets disponering skal tage hensyn til, at Klimabroen kan få et forløb, der gennemskærer området.
  • Området skal kunne håndtere regnvand og høj vandstand i fjorden.
  • Området skal kunne tilbyde mange forskellige boformer og være attraktiv for flere typer af brugere.
  • Områdets status som regionalt industriminde skal tydeliggøres og indarbejdes i den nye bydel. Besøgende skal kunne gå på opdagelse i industrikulturens spor.
  • De eksisterende, bevaringsværdige bygninger skal genbruges til nye anvendelser.