Høring af forslag til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Høringen er afsluttet

Socialudvalget har besluttet at sende forslag til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i høring. Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger til forslaget.

Randers Kommune skal hvert andet år opdatere sin kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Forvaltningen har lavet et udkast til en opdateret kvalitetsstandard under inddragelse af brugerråd ved Café Rusfri, medarbejdere og ledere.

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard beskriver rammen for indholdet af de tilbud, som kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. En kvalitetsstandard er dermed en metode til at sikre forventningsafstemning med kommunens borgere, ligesom standarden understøtter, at borgerne får lige muligheder for at modtage hjælp. Støtten skal som det fremgår af servicelovens formål (§ 1): "tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn".

Læs forslaget til kvalitetsstandarden.

Forslaget til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er i høring frem til den 1. november 2021.

Du skal være opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort på denne side. Eventuelle høringssvar fra personer med navne- og adressebeskyttelse vil blive anonymiseret inden offentliggørelse.

Høringssvarene vil desuden blive fremlagt med en samlet besvarelse og et endeligt udkast til kvalitetsstandarden i forbindelse med den politiske behandling på udvalgsmøder og i byrådet i november og december 2021.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 17344

Forebyggelse

Der sates i højere grad på forebyggelse af misbrug. Hele indsatsen mod misbrug ses som en helhed med det enkelte menneske i centrum. De ansatte i behandlingen er altid opdateret med viden og uddannelse. 

  Per Kragelund Christensen 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 17283

  Høringssvar fra medarbejdersiden i LMU i Rusmiddelcenter Randers d. 7.10.20

  Medarbejdersiden i LMU i Rusmiddelcenter Randers tager den nye kvalitetsstandard for socialt behandling for stofmisbrug til efterretning. Det er en letlæselig og forståelig kvalitetsstandard, og den er nem at omsætte ift. borgerne.

   Lokalt Medudvalg i Rusmiddelcenter Randers 8900 Randers C