Organisering af Randers Idrætshaller

Høringen er afsluttet

Randers byråd har ønske om en ændring af organiseringen af Randers Idrætshaller.

Arena Randers (Hal 1, 2, 3 og 4), Ulvehøjhallen, Dronningborghallen og Randers Tennishal er en del af Randers Idrætshaller. Randers byråd har ønske om en ændring af organiseringen af disse haller.

Randers Byråd har sat forslaget i høring i perioden fra den 4. februar til den 1. marts 2020.

Der er tale om 3 forskellige forslag. Gør venligst opmærksom på, hvilket forslag det er, du kommenterer.

De 3 forslag er:

Læs sagsfremstillingen fra byrådsmødet d. 3. februar 2020 her.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 2575

Samlet organisering af Arena Randers 4 haller

Det er afgørende for en effektiv afvikling af arrangementerne i alle 4 haller, at organisationen er fleksibel, så ressourcerne målrettes. Det gælder særligt for de store arrangementer i multihallen.

Jan Sørensen 8940 Randers SV