Årsregnskaber

Byrådet godkendte den 29. april regnskabet for 2018. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Randers i tal, årsberetning 2018 samt det tilhørende bilagshæfte.

Borgmester Torben Hansen indleder årsberetningen således:

"Budgettet for 2018 blev godkendt af et flertal i byrådet i oktober 2017, og nu halvandet år efter budgetvedtagelsen er det blevet tid til at gøre status og se på, hvordan det er gået på kommunens mange serviceområder i 2018. Samlet set er der tale om et resultat, som betyder, at kommunens likviditet ligger på det forventede niveau ved årsskiftet 2018-19. Det skyldes bl.a. lavere udgifter til ledighed samt færre udgifter til anlæg som følge af tidsforskydninger. Regnskabet viser samtidig, at flere af de store serviceområder fortsat er under pres, og det skærpede fokus, som vi har haft i 2018 på at genoprette den økonomiske balance, skal fortsætte i 2019.

Samlet set betragter jeg resultatet for 2018 som et tilfredsstillende grundlag for budgetåret 2019 og den kommende budgetlægning for 2020. Dog med understregning af, at der på alle niveauer i organisationen er behov for at fastholde fokus på en løbende stram økonomistyring. En sund økonomisk base er forudsætningen for mange af de ting, som vi gerne vil prioritere og gøre bedre. Der er derfor brug for at få bragt balance i økonomien på de store serviceområder og hos de aftaleenheder, der i øvrigt har haft – og stadigvæk har - et for højt forbrug.

På de næste sider kan du læse mere om Regnskab 2018 og dermed også få et dybere indblik i vores afsæt for 2019 og de kommende år.

Rigtig god læselyst."

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 - Bilagshæfte

Randers i tal 2018

Regnskabsarkiv