Årsregnskaber

Byrådet godkendte den 25. april 2022 regnskabet for 2021. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Randers i tal, årsberetning 2021 samt det tilhørende bilagshæfte.

I forordet til årsberetningen skriver borgmester Torben Hansen blandt andet således:

"Regnskabet for 2021 er nu gjort op, og det blev et år som samlet set sendte os godt ind i 2022. Interessen for byggegrunde og boliger har været høj og tilflytningen til kommunen i 2021 er den højeste nogensinde. Samtidig var der ved indgangen til 2022 rigtig godt gang i hjulene i langt de fleste brancher. Beskæftigelsen i kommunen ligger derfor også på et meget højt niveau. Det er særdeles glædeligt og vi skal nu lægge os i selen for at befolkningsfremgangen, det økonomiske opsving og det høje beskæftigelsesniveau kan bide sig fast i årene frem.

På de næste sider kan du læse mere om Regnskab 2021 og dermed også få et dybere indblik i vores afsæt for 2022 og de kommende år.

Rigtig god læselyst."

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 - Bilagshæfte

Randers i tal 2021

Regnskabsarkiv