Årsregnskaber

Byrådet godkendte den 27. april regnskabet for 2019. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Randers i tal, årsberetning 2019 samt det tilhørende bilagshæfte.

Borgmester Torben Hansen indleder årsberetningen således:

"Budgettet for 2019 blev godkendt af et bredt flertal i byrådet i oktober 2018. Nu hvor 2019 er omme, er det tid til at gøre status og se på, hvordan det er gået på kommunens mange serviceområder i året der gik.

Med budgettet for 2019 blev der samtidig godkendt en ny vision for byrådets arbejde. Visionen bærer overskriften: ”Randers – Vi tør gå nye veje”. Med den satte vi i byrådet ord på arbejdet med at fremtidssikre Randers Kommune. Indbygget i vores målsætninger er der en forudsætning om, at vi skal vedligeholde og udvikle det maskinrum, som skal danne grundlag for realiseringen af visionen. Derfor havde vi også i budget 2019 fokus på investeringer i vores basisfunktioner. De var blandt andet målrettet vores udsatte borgere på familieområdet og socialområdet samt i infrastruktur generelt. Investeringer, der efter min opfattelse, er helt nødvendige for en sikre en fremtidig udvikling af kommunen.

På de næste sider kan du læse mere om Regnskab 2019 og dermed også få et dybere indblik i vores afsæt for 2020 og de kommende år.

Rigtig god læselyst."

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 - Bilagshæfte

Randers i tal 2019

Regnskabsarkiv