Årsregnskaber

Byrådet godkendte den 24. april 2023 regnskabet for 2022. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Årsberetning 2022, bilagshæftet samt Randers i tal.

I forordet til årsberetningen skriver borgmester Torben Hansen blandt andet således:

"Regnskabet for 2022 er nu gjort op, og det blev et år, som har udfordret os på nye fronter. Corona-pandemien havde knap sluppet sit tag, før krigen i Ukraine skabte et nyt usikkerhedselement i dansk økonomi. Krigen har påvirket væksten i Danmark og dermed også udviklingen i ledigheden i Randers Kommune. Vi har åbnet vores døre og taget imod fordrevne ukrainere, som vi har skullet finde bolig og passende institutionstilbud og forsørgelse til. Lokalt har opbakningen været stor og der er blevet udvist stort samfundssind – det er jeg meget taknemlig for.

Herudover har vi oplevet den højeste inflation i mange år, og energikrisen førte sidst på året blandt andet til, at vi sænkede temperaturen i vores kommunale bygninger.

På de næste sider kan du læse mere om Regnskab 2022 og dermed også få et dybere indblik i vores afsæt for 2023 og de kommende år.

Rigtig god læselyst."

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 - Bilagshæfte

Randers i tal 2022

Regnskabsarkiv