Årsregnskaber

Byrådet godkendte den 26. april 2021 regnskabet for 2020. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Randers i tal, årsberetning 2020 samt det tilhørende bilagshæfte.

I forordet til årsberetningen skriver borgmester Torben Hansen blandt andet således:

"2020 har været et meget usædvanligt år. Ikke kun for Randers Kommune, men for Danmark og for hele verden. Det har i været coronaens år.

Set i lyset af coronapandemien er kommunens samlede regnskab for 2020 tilfredsstillende. Situationen har særligt inden for serviceområderne givet anledning til økonomisk tilbageholdenhed. På trods af de ekstraordinære udgifter som corona har betydet for kommunen, så viser det samlede regnskab et overskud på både den ordinære drift og anlæg.

På tidspunktet for udarbejdelsen af regnskabet for 2020, er vores kommunale servicetilbud fortsat i høj grad præget af restriktioner som følge af corona. Der er samtidigt usikkerhed i forhold til, hvorledes kommunerne i 2021 vil blive kompenseret af staten for de merudgifter det indebærer. Selvom regnskabsresultatet er tilfredsstillende, er der derfor fortsat brug for at fastholde fokus på en løbende stram økonomistyring i det kommende år. Herigennem skal det sikres, at kommunens økonomi kan styres sikkert ud af coronakrisen.

På de næste sider kan du læse mere om Regnskab 2020 og dermed også få et dybere indblik i vores afsæt for 2021 og de kommende år.

Rigtig god læselyst."

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 - Bilagshæfte

Randers i tal 2020

Regnskabsarkiv